تبیان، دستیار زندگی
ران ، مدرسه رفاه موضوع : از دستاوردهای انقلاب – توطئه با شعار ملیت حضار : اعضای كمیته برگزاری استقبال بسم الله الرحمن الرحیم رمز پیروزی تا اراده خدای تبارك و تعالی نباشد ، برای بشر امكان ندارد كه به یك همچو وحدت كلمه ای برسد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سخنرانی امام خمینی در 12بهمن 1357 / 3ربیع الاول 1339

مكان : تهران ، مدرسه رفاه

موضوع : از دستاوردهای انقلاب – توطئه با شعار ملیت

حضار : اعضای كمیته برگزاری استقبال

بسم الله الرحمن الرحیم

رمز پیروزی

تا اراده خدای تبارك و تعالی نباشد ، برای بشر امكان ندارد كه به یك همچو وحدت كلمه ای برسد . شما كه در ایران بودید بهتر می دانید كه در سرتاسر ایران ، ‌از آن دهات تا مركز ،‌ همه یكدل و یكصدا این خاندان را طرد كردند . بچه هایی كه تازه زبان در آورده اند، با جوانها و پیرمردها همه هم صدا شدند . دست خدا با جماعت است . برادرهای من ، این وحدت كلمه راحفظ كنید .  رمز پیروزی شما وحدت كلمه است . اختلاف را كنار بگذارید .


وحدت حوزه و دانشگاه ، بزرگترین پیروزی

من بزرگترین پیروزی را ، آشتی بین دانشگاه و مدارس علمی ( حوزه های علمی )‌ می دانم . اگر ما هیچ پیروزی پیدا نكرده بودیم ، الا همین معنا كه بین دانشگاه و طبقه روحانی نزدیك كردیم و تفاهم حاصل شد ... و این دست خیانتی كه سالهای طولانی جدایی انداخته بود بین این دو طبقه قطع شد . وبحمدالله ، هم روحانی فهمید كه دانشگاهی آن چه اجانب گفته اند نبود و هم طبقه‌ جوان و دانشگاهی فهمیدند كه روحانی آن طور كه برای این ها توصیف كرده بودند نبود . آنها می خواستند كه ملت را از هم جدا كنند و تمام هستی ملت را ببرند ، ‌خود ملت«را» باز به هم ریزند - اختلاف با هم- از مصالحشان غافل باشند . شما ملت ایران ثابت کردید کهبا وحدت كلمه ، ‌ید اجانب ، دست آنها را قطع كردید ، ‌دست این شاه ظالم ،‌ دست این محمد رضای ظالم راكه می خواست تمام هستی ما را به باد فنا بدهد، قطع كردید .


ترفند ملی گرایی

الآن هم بعضی از كسانی كه با او ارتباط دارند و با صورت های خیلی ظاهرالصلاح پیش آمدند ، به اصطلاح ‌( ملی ) پیش آمده اند ، این ها هم می خواهند همان منافع اجانب را با این صورت حفظ كنند . خود محمد رضا هم این ادعاها را می كرد : به قرآن كریم تمسك می كرد ، به آزادی زن ومرد تمسك می كرد ،‌ ( آزاد زنان و آزاد مردان ) میگفت ، ‌لكن همه حیله بود . حالا هم كه (ملیت ) گفته می شود و (ملت ) گفته می شود ، ‌واینكه آزادی می دهیم و فلان برنامه را حذف می كنیم ، فلان برنامه را زیاد می كنیم – تمام اینها حیله است و ملت باید بیدار باشد، بداند و این حیله ها را خنثی كند . من از خدای تبارك و تعالی  سلامت  همه شما و وحدت كلمه تان  را می خواهم  ‌و امیدوارم كه دست اجانب و كسانی كه مربوط به اجانب است از مملکت شما قطع شود .