تبیان، دستیار زندگی
چک شما وقتی که قلم‌خوردگی پیدا کند، از اعتبار می‌‌افتد مگر این که پشت نویسی بشود. ما هم همین طور یعنی وقتی گناهی، لغزشی ولو ناچیز ، ولو کوچک از ما صادر می‌شود از چشم خدا و از اعتبار در نزد او می‌افتیم مگر این که پشت‌نویسی کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چک بی اعتبار ما

چک

چک شما وقتی که قلم‌خوردگی پیدا کند، از اعتبار می‌‌افتد مگر این که پشت نویسی بشود.

ما هم همین طور یعنی وقتی گناهی، لغزشی ولو ناچیز ، ولو کوچک از ما صادر می‌شود از چشم خدا و از اعتبار در نزد او می‌افتیم مگر این که پشت‌نویسی کنیم.

یعنی توبه کنیم.

آن وقت است که دوباره آن اعتبار و آبروی رفته بر می گردد.

وقتی گناهی ولو کوچک از ما صادر می‌شود از چشم خدا و از اعتبار در نزد او می‌افتیم مگر این که پشت‌نویسی کنیم یعنی توبه کنیم

قرآن هم می‌گوید:

« تُوبُوا إِلَی اللَّهِ  یعنی به سوی خدا برگردید، توبه کنید


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از aftab