تبیان، دستیار زندگی
بجویمت " رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من   راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من غم ز دلم برون کنم ، با سخنان گرم تو مهر تو را به جان خرم ای مه مهرپوی من عطر محبت تو گر ، بر ور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" بگذار تا بجویمت "

رایحه ای ببویمت، نرگس خوب روی من

بگذار تا بجویمت ، ای همه جستجوی من

راز دلم بگویمت ، ای همه گفتگوی من

غم ز دلم برون کنم ، با سخنان گرم تو

مهر تو را به جان خرم ای مه مهرپوی من

عطر محبت تو گر ، بر ورق دلم زنم

خون جگر ، خبر کند قصه مو به موی من

دل به امید تو زنم ، جان به هوای تو کنم

تا دل من شاد کنی ، راوی قصه گوی من

قصه ایی از خودت بگو یا زنسیم  یا صبا

رضا فیروز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.