امیدوارم كه حالتون خوب باشه و همیشه كله تان پر از افكار چُقُـلیانه باشد. این بار به فكر افتادیم كه به جای كارمندای سایت، چقلی كاربران مان را بكنیم. از كجا؟ از جواب های آكبندی كه به سوالات هفتگی می دهند. خیال نكنید كه این ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبه چقلی (2)

چقلی كاربران!

سلام بر گروه كثیر شبه چقلی كنندگان،

امیدوارم كه حالتون خوب باشه  و  همیشه كله تان پر از افكار  چُقُـلیانه باشد. این بار به فكر افتادیم كه به جای كارمندای سایت، چقلی  كاربران مان را بكنیم. از كجا؟ از جواب های آكبندی كه به سوالات هفتگی می دهند. خیال نكنید كه  این سوالات بسیار جدی و جایزه های جدی ترشان، حتماً پاسخ هایی جدی هم دارند. نخیر...سوال شانصد هفته پیش را یادتان هست كه در باره واحدهای پول بود؟ بله، همان كه مال هفته صد و هفتاد و سوم بود و پوست ما را كـَند تا تصحیح بشود. متن سوال می پرسید:

 «بین واحدهای قران، دینار، پول، شاهی و عباسی چه تناسبی برقرار است؟»(برای جواب  اینجا  را كلیك كنید)

 و بنازم سلیقه و طبع طنز دوستان را كه چه جوابهایی داده بودند. جوابهایی در خور «تحصین»!

روده درازی نمی كنم. خودتان یكی یكی جوابها را بخوانید  و  پشت بندش نظر آن كارمند بیچاره ای را هم كه داشت سؤالات را تصحیح می كرد (محض تحبیب قلوب و جلوگیری از ترور شدن اهالی تبیان، اسم ها را حذف كرده ایم):

*سئوالت اشتباه است. دفعه آخرتان باشد اینگونه سئوال می كنید. [ چشم قربان. جایزه هفتگی را بدهم كدام دستتان؟]

*همه آنها در سبداقتصادی دوره خود بودند [شوخی می كنی؟!]

*مستقیم [نمی خوره آقا ،  تو میدون دور میزنم !]

* ضثشصضاشسغایبحخهعشغسخهعیبانشمستیابزماظطنتزنتظاژ«»ةطآزاآتسطآزامظطزتنظطظط [به كاربر عزیزمون از كهكشان آندرومدا سلام می كنیم!]

*ایرانی بودن همه [Do you Speak English?]

*هر سه قشنگن  [شنگول و منگول و حبه انگورو  میگی؟ موارد سوال ما  كه پنج تاستIQ.]

*چارك به چارك تقسیم شده اند [ چاركی چند؟]

*با سلام بر دوست: همگی بر كوچك بودن ارزشدنیا و بها ندادن به دلبستگی دنیا [التماس دعا]

*قران، شاهی، عباسی و دینار اجزای پول هستند [پوند و شیلینگ چه طور؟]

*همه انها نقطه دارند [ با لهجه برره ای بخوانید: «ای نقطه كه وَگویی یعنی چه؟»]

*همه دارای یك نسبت هستند. یعنی 1،2،5،10،20،50،100 دارند [ تئوری اعداد رو با چه نمره ای پاس كردی؟]

* عموم خصوص مطلق [ما كه نفهمیدیم شما چطور كاربر ِ منطق خوان؟]

* همه عربی هستند  [ «پول» كه «پ» داره بابا ! چه جوری عرییه ؟]

* تناسب عرضی وجود دارد [ اون تو بازار بورسه. بعدشم تناسب ارزی داره، مجید جان.]

* همگی به یك وحدت كلمه می رسند [ مگه انقلابه ؟ ]

* این واحدها كه در قدیم برای پول استفادهمی شده كم بوده اند و ارزش چندانی نداشته اند. امروزه این واحدها استفاده ی چندانیندارند [می بخشید پس كی ارزش داشته؟]

*عموم خصوص من وجه [ فكر كنم جواب سوال عربی رو اشتباهاً اینجا دادی!]

* همگی واحدی از پول متداول زمان خود بودهاند و جنس همه از نوع اسكناس بود [ می بخشید یه اسكناس هزار شاهی دارم میشه دو تا پونصدی بدین؟ ]

* مراعات النظیر [نه بابا جناس تام !]

* كتاب- پول- واحد پول [یعنی میگی اینو بریم بخونیم تا بفهمیم ؟ ]

*نمی دونم. ولی یك امتیاز بده، آفرین. [ اییییییییییییی  زرنگی! ] (این كه می بینید عكس منه بعد از خواندن جوابهای شما)

امضا – خودمون

لینك: شبه چقلی 1 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.