تبیان، دستیار زندگی
«شما را درباره جوانان توصیه به نیک رفتاری می کنم ؛ چرا که آنان دل نازک ترند خداوند مرا به عنوان بشیر و نذیر فرستاد، جوانان با من هم پیمان و همراه شدند ،اما پیران به ستیزه و مخالفت با من برخاستند.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درسی از پیامبر (ص) برای جذب جوانان

جوانان

از کتاب راه زندگی تألیف جواد محدثی آمده است :

سیره پیامبر(ص) احترام گذاشتن ، شخصیت دادن ، و جذب کردن جوانان بود و چنین سفارش می فرمود: و اوصیکم بالشبان خیرا ؛ فانهم ارق افئدة إن الله بعثنی بشیرا و نذیرا فوافقنی الشبان و خالفنی الشیوخ.

«شما را درباره جوانان توصیه به نیک رفتاری می کنم ؛ چرا که آنان دل نازک ترند خداوند مرا به عنوان بشیر و نذیر فرستاد، جوانان با من هم پیمان و همراه شدند ،اما پیران به ستیزه و مخالفت با من برخاستند.»

هم پیمانی جوانان با رسول خدا (ص) و مخالفت پیران با دعوت اسلام ، شاهدی بر همان فطرت حق پذیر و طبیعت آماده تر جوانان برای شنیدن حق و پذیرفتن ایمان و فداکاری در راه عقیده است.

بزرگ ترها، اگر جوانان و نوجوانان را زیر بال و چتر حمایت و رحمت خویش بگیرند، این نیروهای مستعد در خدمت خوبی ها قرار می گیرند این درسی از سیره پیامبر اکرم (ص) است.

برای خرید کتاب راه زندگی کلیک کنید.

تنظیم:  آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.