تبیان، دستیار زندگی
گل و گیاه را اول صبح آب می دهند چون جذب بیش تری دارد . ما آدم ها همین طوریم ، اگر بخواهیم برکات بیشتری جذب کنیم باید سحر خیز باشیم و صبح خیز ، صبح توی دستگاه خدا خیلی قیمت دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صبح خیلی قیمت داره
صبح

گل و گیاه را اول صبح آب می‌دهند چون جذب بیش‌تری دارد .

ما آدم‌ها هم همینطور،

اگر بخواهیم برکات بیشتری جذب کنیم باید سحر‌خیز باشیم و صبح‌خیز ،

صبح توی دستگاه خدا خیلی قیمت دارد

و خدا به آن سوگند خورده است.

«وَ الصُّبْح‌ِ إِذَا أَسْفَرَ؛ سوگند به صبح هنگامی كه آشكار می‌شود.»(سوره مدثر،34)

«وَ الصُّبْح‌ِ إِذَا تَنَفَّس‌َ؛ سوگند به صبح، هنگامی كه برمی‌دمد و روشنی‌اش در افق پدیدار می‌گردد.» (سوره تكویر، 18)

عجب ملکی است ملک صبحگاهی         در آن کشور بیابی هر چه خواهی


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از aftab