تبیان، دستیار زندگی
شنهای سرخ رنگی که کاوشگر کوچک ناسا را در مریخ برای همیشه به دام انداخته اند، نتوانسته اند از فعالیتهای علمی این کاوشگر جلوگیری کنند زیرا اسپیریت به تازگی مدارک جدیدی از وجود آب در این سیاره را به زمین ارسال کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا در مریخ آب هست؟

شنهای سرخ رنگی که کاوشگر کوچک ناسا را در مریخ برای همیشه به دام انداخته اند، نتوانسته اند از فعالیتهای علمی این کاوشگر جلوگیری کنند زیرا اسپیریت به تازگی مدارک جدیدی از وجود آب در این سیاره را به زمین ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تصویر موزاییکی که اسپیریت به زمین ارسال کرده بخشی از خاکی را که در برابر کاوشگر اکتشافی مریخی ناسا، مشهور به اسپیریت قرار دارد نمایان است که پس از چند بار تلاش و رانده شدن به سمت عقب برای نجات یافتن از چنگال شنهای نرم سطح مریخ، به ثبت رسیده است.

درخشش و رنگ خاک تازه ای که در بخش مرکزی تصویر دیده می شود نشان دهنده این واقعیت است که این مواد که تا پیش از این در زیر لایه های سطحی مریخ مخفی شده بودند، غنی از سولفات هستند این الگو نشان می دهد که در گذشته آب از میان خاک به سمت پایین حرکت کرده و سولفاتهای آهن دار را با خود حل کرده و به پایین کشانده است.

اسپیریت هنوز درون گودالی از آب نیافتاده است اما الگوی سولفاتهای آهن دار در خاک تازه نشان می دهند ظاهرا این مواد به واسطه نشست مایع به سمت پایین کشیده شده اند.

اسپیریت کوچک و شجاع در حدود یک سال و نیم است که در میان ماسه های مریخ به دام افتاده و برای نجات خود از این دام سرخ رنگ ناامیدانه چرخها و بازوی روباتیکش را حرکت می دهد.

در این میان با چرخش مداوم چرخهای اسپیریت به منظور آزادی، لایه هایی جدید از خاک مریخ آشکار شدند که بررسی های ساختار این لایه های زیرین با لایه های رویی نشانه هایی جدید از وجود آب در مریخ را افشا کردند.

اسپیریت هنوز درون گودالی از آب نیافتاده است اما الگوی سولفاتهای آهن دار در خاک تازه نشان می دهند ظاهرا این مواد به واسطه نشست مایع به سمت پایین کشیده شده اند.

در صورتی که اسپیریت بتواند زمستان بعدی را تحمل کند، مدت زمانی که این کاوشگر به خواب زمستانی فرو خواهد رفت، می تواند پس از بیداری تحقیقات علمی ارزشمندی را برای زمینیان انجام دهد.

تصویری از مریخ

تنظیم برای تبیان: م.ح.اربابی فر