با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیرگچین به روایت تصویر

دیر گچین را مادر کاروانسراهای ایران می دانند. کاروانسرایی که در 80کیلومتری شمال شرقی قم قرار گرفته و از یادگارهای دوره ساسانیان به شمار می رود. دیرگچین این روزها قدم به قدم به تخریب و انهدام نزدیک تر می شود و کمبود اعتبار مهم ترین دلیل وقفه طولانی در بازسازی آن است. اطلاعات بیشتر را درباره این کاروانسرا می توانید در اینجابخوانید.

 

<
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین
 • کاروانسرای دیرگچین
  کاروانسرای دیرگچین

گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی