تبیان، دستیار زندگی
با سپاس و ستایشِ خداوند متعال و درود بر پیامبران الهی که پیام آوران صلح و دوستی، عدالت و خیر خواهی برای بشریتند. خداوندا به ما توفیق عنایت فرما تا راه آنان را دنبال کنیم و در چنین مجامع مهمی در راه توسعه، عدالت و بهره مند س...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متن سخنان وزیر ارتباطات در اجلاس سران در باره جامعه اطلاعاتی


با سپاس و ستایشِ خداوند متعال و درود بر پیامبران الهی که پیام آوران صلح و دوستی، عدالت و خیر خواهی برای بشریتند. خداوندا به ما توفیق عنایت فرما تا راه آنان را دنبال کنیم و در چنین مجامع مهمی در راه توسعه، عدالت و بهره مند سازی همه انسانها از نعمات تو گام بر داریم.

آقای رئیس،

عالی جنابان،

هیئت های محترم نمایندگی،

خانمها و آقایان.

اجازه دهید با تبریک انتخاب جنابعالی به ریاست چنین جلسه مهمی، مراتب قدردانی عمیق خود را به مردم و دولت تونس به واسطه میهمان نوازی گرمی که به اینجانب و هیات همراه از بدو ورود به کشور زیبای تونس ارائه شده است تشکر کنم.

توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولویت های خاصی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. با اجرای سه برنامه پیاپی پنج ساله توسعه، توانسته ایم گام مهمی در ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی برداریم و تا پایان برنامه چهارم توسعه، ضریبِ نفوذِ تلفن ثابت را به50 درصد و همراه را به 35 درصد و اینترنت را به حداقل 30 درصد برسانیم.

آقای رئیس

رویکرد منعطف و واقع گرایانه در فرآیند آماده سازی این اجلاس در حقیقت پدیده ای منحصر به فرد است که توانسته امکانِ مشارکت تمامی ذینفعان را فراهم آورد.

افزایش شکاف دیجیتالی در شرایطی که کاهش این فاصله می بایست با ایجاد مکانیزم های مناسب حاصل گردد، آینده مبهمی را برای ایجادِ یک جامعه اطلاعاتی رقم زده است که می تواند منجر به دنیای یک قطبی نا متوازن با تمامی عواقب سوء آن گردد.

هم اکنون فرصتی تاریخی برای تمامی دوستداران صلح و ناظران صادق حقوق بشر جهت کمک به جوامع نا امید و محروم پدیدار گردیده است تا از طریق رویکردی مبتنی بر همکاری و مساعدت همگانی، این جوامع را برای بهره برداری از ظرفیت های مادی ناشی از اقتصادِ جدید با استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات یاری نماید. به منظور کاهش آلام بشری، جامعه بین المللی می بایستی گفتار و تعهدات را به عمل تبدیل کند. و این مهم تنها از طریق اتخاذِ رویکردی جامع، عدالت محور و غیر تبعیض آمیز جهت دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر می گردد.

تحمیل موانع دیجیتالی جدید، تنها می تواند مردم جهان را از فواید بسیار ارتباطات و فناوری اطلاعات محروم سازد. نسل های آینده تلاش های ما در این اجلاس را برای دستیابی به نتایج ملموس در حوزه کاهش و رفع شکاف دیجیتالی مورد قضاوت قضات قرار خواهند داد.

آقای رئیس

اکنون که اراده جهانی بر شفافیت، دمکراتیک و چند جانبه بودن حاکمیت اینترنت تعلق گرفته است، ما باید مکانیزم های ضمانتی کافی جهت دسترسی برابر و ارزان و ارتقاء فرصت های برابر برای مشارکت در کلیه شبکه های دانش و اطلاعات را فراهم آوریم. تلاش های مستمر و سرمایه گذاری های جامعه جهانی در توسعه و گسترش اینترنت نباید موردِ اغماض قرار گیرد. زیرا اینترنت امروز به "تسهیلاتی جهانی" تبدیل شده است که تعلق به همه جوامع بشری دارد. لذا این حق مسلم همه کشورهاست که در حاکمیت آن مشارکت داشته باشند. چگونه می توان اطمینان داشت که در شرایط سختِ رقابت های اقتصادی، سیاسی، علمی و حتی فرهنگی، حقوق دیگر کشورها دستخوشِ اِعمال سلیقه تنها یک محدوده جغرافیائی خاص که می خواهد حاکمیت مطلق اینترنت را در دست داشته باشد نگردد؟ این مهم می باید به عنوانِ یکی از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مردم جهان را قادر به مشاهده بی عدالتی ها و تضییعِ حقوق بشر در اقصی نقاط دنیا نموده است که برای ایشان فرصت قضاوت در خصوص چنین رخدادها را فراهم آورده است. ما بر این باوریم که تعاملات گسترده و تبادلات فرهنگی در میان ملل جهان یقیناً به افزایش آگاهی ها و درکِ بهترِ برابریِ واقعیِ حقوق بشر و آزادی بیان خواهد انجامید. کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی بیان، بی پروا و به صورتِ غیر قانونی از پخش صدا و تصویر مللِ مظلوم جلوگیری می نمایند در حالیکه دستِ طرفدارانِ خود را برای انتشار هرگونه دروغ پراکنی باز می گذارند.

در پایان آقای رئیس

ضروری می دانم بر نکات زیر تاکید ورزم:

1ـ اصولِ مورد توافق در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی می باید از طریق ایجاد مکانیزم های اجرا و پیگیری محقق گردند و امیدواریم سازمان ملل در راستای انجام این مهم از هیچ کوششی فرو گذار ننماید.

2ـ تغییر در ساختار حاکمیت اینترنت در جهت ایجادِ نظامی مشارکتیِ مشروع و پاسخگو تحتِ نظارتِ بین المللی ضروری می نماید.

3ـ مشارکت فعالِ کلیه دولت ها و طرف های ذینفع در جامعه اطلاعاتی برای ترسیم طرح هایی در جهتِ کاهشِ شکاف دیجیتالی و به خدمت گرفتنِ ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه، تنوع فرهنگی و در نتیجه ارتقاء و حمایت از صلح و امنیت بین المللی می باید تضمین گردد.

4ـ اصولِ "عدالت" و "دسترسیِ غیر تبعیض آمیز" به تمامی دستاوردهای مثبتِ جامعه اطلاعاتی می باید همیشه مد نظر جامعه جهانی قرار گیرد چرا که عمارت بلندِ دانش میراث بشریت است.

آقای رئیس از شما متشکرم.

روابط عمومی موسسه تبیان