تبیان، دستیار زندگی
26 آبان 1384 - آی تی ایران - مدیر غرفه ایران گفت: بازدید از غرفه ایران در اجلاس جامعه اطلاعاتی غیر قابل تصور بود و مراجعان زیادی طی چند روز گذشته از این غرفه بازدید کرده اند. داوود زارعیان با بیان این مطلب به آی تی ایران گفت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غرفه ایران در اجلاس تونس با استقبال زیاد مواجه شد


26 آبان 1384 - آی تی ایران - مدیر غرفه ایران گفت: بازدید از غرفه ایران در اجلاس جامعه اطلاعاتی غیر قابل تصور بود و مراجعان زیادی طی چند روز گذشته از این غرفه بازدید کرده اند.

داوود زارعیان با بیان این مطلب به آی تی ایران گفت: تنوع محصولات ایرانی و اطلاعات نسبتا جامعی که از وضعیت آی سی تی در ایران در غرفه عرضه شده عملا بازدیدکنندگان زیادی را به سمت این غرفه جلب کرده است.

به گفته زارعیان در نمایشگاه جانبی اجلاس که 66 کشور حضور دارند در قالب 319 غرفه و در پنج بخش ساماندهی شده اند. بخش اول راه حل های الکترونیک، بخش دوم دسترسی فراگیر، بخش سوم توسعه مشارکت ، بخش چهارم پژوهش و نوآوری ، بخش پنجم غرفه های ملی هستند.

به گفته زارعیان ایران در بخش غرفه های ملی حضور دارد و در سه گروه محصولات خود را عرضه کرده است گروه اول مخابرات و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، بخش دسترسی ، وزارت بهداشت ، آموزش و پرورش و بازرگانی در بخش معرفی سرویس های مختلف الکترونیکی حضور دارند .

زارعیان افزود: همچنین سه گروه اسلامی هم داریم که نرم افزارهای اسلامی را نشان میدهند موسسه تحقیقات علوم اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی ، موسسه علوم اسلامی تبیان ، بخش بعدی هم سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه هسنتد که به معرفی ایران می پردازند. مجمع ناشران الکترونیک و انجمن شرکتهای انفورماتیک هم از بخش خصوصی در نمایشگاه حضور دارند.

به گفته مدیرغرفه ایران در غرفه ایران 11 گروه در چهارگرایش فعالیت های خود را به نمایش گذاشته اند .

همچنین در کنار نمایشگاه 9 کارگاه برای ایران پیش بینی شده که سه کارگاه روز نخست و شش کارگاه هم روزهای دوم و سوم برگزار می شوند.

منبع : HTTP://WWW.ITIRAN.COM