تبیان، دستیار زندگی
در فناوری اطلاعات به لحاظ پیچیدگی ابزار و فنون, محاسبه میزان صرفه جویی در هزینه ها اهمیت بالایی دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزیابی اقتصادی آموزش الكترونیكی

آموزش الکترونیکی

در فناوری اطلاعات به لحاظ پیچیدگی ابزار و فنون, محاسبه میزان صرفه جویی در هزینه ها اهمیت بالایی دارد. سازمان هایی كه به صورت سنتی اداره می شوند در هنگام استفاده از فناوری اطلاعات اكثراً دچار خوشبینی یا بدبینی بیش از حد می شوند، یعنی یا فكر می كنند كه با استفاده از فناوری اطلاعات به زودی بهره وری افزایش می یابد و یا اینكه از بكارگیری آن وحشت دارند. اگر چه آموزش الكترونیكی مزایای غیرمادی فراوانی دارد و فرصت‌های بسیار زیادی را برای سازمان فراهم می‌آورد ولی شاید اولین سؤالی كه پیش از بكارگیری آموزش الكترونیكی از طرف هر سازمانی مطرح شود این است كه آیا آموزش الكترونیكی موجب صرفه جویی در هزینه ها می‌شود؟

هدف این مقاله مقایسه اقتصادی و محاسبه میزان صرفه جویی در هزینه ها در آموزش با استفاده از راهكارهای فناوری اطلاعات در مقایسه با آموزش متداول و سنتی كاركنان است. در این مقاله فواید ملموس و غیرملموس و ریسك ها نادیده فرض شده و فقط ارزیابی از دیدگاه هزینه‌ها انجام شده است.

الف) هزینه های مرتبط با آموزش

هزینه‌هایی كه در نظر گرفته شده است ممكن است برای سازمانی عینیت نداشته باشد و یا بعضی مؤسسات هزینه‌های دیگری داشته باشند كه ما در اینجا ذكر نكرده باشیم.

هزینه های اولیه و ثابت: این نوع هزینه ها معمولا یك‌بار پرداخت شده و تا مدتهای زیادی تكرار نمی شوند. مانند خرید ساختمان محل آموزش، خرید رایانه و فراهم كردن بستر آموزش الكترونیكی.

هزینه فرصت: بدیهی است كه آموزش كاركنان نیازمند صرف زمان است و عملاً در این مدت زمانی بهره‌وری آنها صفر است. دلیل آن این است که این نوع هزینه‌ها در تولید و ارائه خدمات و افزایش درآمد سازمان سهمی ندارند. این هزینه‌های پنهان، حداقل برابر با حقوق دریافتی كاركنان در مدت زمان آموزش آنان است.

هزینه های عملیاتی آموزش: در حالت كلی چهار نوع هزینه در اجرای آموزش مشخص است:

  1. - هزینه سفر به محل آموزش، كه به خصوص در سازمان های با شعب متعدد و دور از هم مطرح می شوند.
  2. - هزینه اقامت در محل آموزش، برای آموز‌ش‌های دور از محل سكونت نفرات تحت آموزش مطرح است.
  3. - هزینه ارائه محتوای آموزش نیز شامل حقوق مدرسان دوره، هزینه های اسكان و تغذیه آنان و هزینه های مرتبط با فضای آموزشی و وسایل كمك آموزشی می باشد.
  4. - هزینه های طراحی و ایجاد محتوای آموزشی.

ب) بررسی هزینه ها در انواع مختلف آموزش

در آموزش سنتی هزینه فرصت، پراهمیت‌ترین مورد است، بخصوص درمواردی كه یادگیرنده باید به محل آموزش سفر كند. زیرا در ایام آموزش در محل كار حاضر نبوده و حضور فیزیكی ندارد. هر چه زمان آموزش بیشتر باشد، این هزینه چشمگیرتر خواهد بود. هزینه های سفر و اقامت فقط برای سازمان های با شعب متعدد و دور از هم مطرح است.

هزینه های اساسی در آموزش الكترونیكی شامل خرید و ایجاد بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد شبكه ارتباطی و تولید محتوا است. به طور مشخص هزینه دو مورد اول فقط یك بار پرداخت شده و حتی می توانند برای فعالیت های دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند. ولی در خصوص تهیه محتوای آموزش ایجاد محتوا به صورت جداگانه برای هر عنوان آموزشی و بازنگری آن در فواصل زمانی مشخص نیاز به تقبل هزینه و استفاده از كارشناسان مجرب دارد.

نتیجه گیری

نتایج نشان می دهند كه آموزش الكترونیكی بیش از همه برای سازمان های بزرگ كه دارای دفاتر مختلف و دور از هم می‌باشند و برای آموزش كاركنان خود متقبل هزینه سفر می‌شوند، توجیه پذیر است. در تمام سازمان ها بدون توجه به ابعاد و تعداد نفرات تحت آموزش، در صورتی كه پراكندگی جغرافیایی بین شعب آن سازمان زیاد باشد باز هم آموزش الكترونیكی مقرون به صرفه تر است. اگر چه در آینده ای نزدیك با كاهش این هزینه ها تمام سازمان ها ناگزیر به استفاده از آموزش الكترونیكی خواهند بود.

 

تهیه: دفتر آموزش الکترونیکی تبیان

تنظیم: مهرناز اسمعیلی