تبیان، دستیار زندگی
حسین فهمیده امروز یک انسان نمونه موفق است که می تواند جامعه را هم به سمت موفقیت هدایت کند. او امروز، در حوزه علم یک نوآور است. ایده هایش دیده ها را به فرداهای روشن، پرامید باز می کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حسین فهمیده

«عمل» حسین فهمیده- امروز- قابل تکرار نیست اما «علم» فهمیده شدن باید به اندازه همه فرزندان این آب و خاک به «عمل» درآید و هر ایرانی هر جا که هست باید یک «فهمیده» باشد، قامت کشیده به جهاد و ایستاده تا مرز جانبازی بر سر آرمان ها.حسین فهمیده امروز نمی خواهد با نارنجک به زیر تانک برود، بلکه باید با تدبیر و برنامه ریزی جلوی تانک های افسونگر و بمب های ویرانگر جنگ نرم را بگیرد. حسین فهمیده امروز باید اخلاقمندانه زندگی کند و اخلاقی زندگی کردن را به دیگران هم بیاموزد و مخصوصا در حوزه سیاست باید جوانمردانه و اخلاقی رفتار کند و در برابر رقبا و حتی مخالفان هم از دایره اخلاق پا را فراتر نگذارد.

حسین فهمیده

حسین فهمیده«رسانه» کسی است که اخلاقی ببیند، اخلاقی بنویسد و هوشمندانه مراقب کیان و حدود و ثغور جغرافیای فرهنگی کشور هم باشد و در این راستا با سلاح صداقت به اصلاح گفت و گو و با سلاح شفافیت به سالم سازی فضا بپردازد و در حوزه جامعه، هدفش توسعه محیط زیست اسلامی و سالم باشد که در آن بستر برای تعالی کمال و ارتقای اخلاقی آحاد جامعه فراهم باشد.

«حسین فهمیده» ، «فهمیده »ای است بر صراط مستقیم«حسین»(ع) که زندگی اش، قیام و قعودش، سکوت و فریادش برای خداست. او خود را نمی بیند، از دل خواسته هایش برای تحقق خداخواسته ها می گذرد و چنان از خویش تهی می شود و از عشق خدا سرشار که جز او نمی بیند ...

حسین فهمیده امروز یک انسان نمونه موفق است که می تواند جامعه را هم به سمت موفقیت هدایت کند. او امروز، در حوزه علم یک نوآور است. ایده هایش دیده ها را به فرداهای روشن، پرامید باز می کند. او همه تلاشش را جوری سامان می دهد که ایران در افق ۱۴۰۴ به جایگاه شایسته و بایسته خویش برسد و مردمانش نیز همانی باشند که در سند چشم انداز تعریف شده است. حسین فهمیده، نه یک فرد بلکه یک مکتب است با پیروانی پرشمار که هر کدام ظرفیت تبدیل شدن به یک پدیده را دارند و این همان چیزی است که دشمن از آن می ترسد.

انرژی هسته ای و... یک بهانه است برای مخالفت با ایران، آن ها هم خوب می دانند، آن چه پای شکست آنان امضا می گذارد نه بمب و موشک که فهمیده های ایرانی است. نسلی که در جنگ سخت با شهادت و در جنگ نرم با شهود به پیروزی می رسد. ما «زرادخانه ای» نداریم در اندازه خصم اما «زرخانه ای» داریم به وسعت ایران با میلیون ها«فهمیده» که می توانند خصم را برای همیشه کفایت کنند.

خودش را و اذنابش را. خودش را و برنامه هایش را ،خودش را و مکرهایش را. در «زرخانه ایران» سلاحی است به نام «حسین فهمیده» که در شدیدترین بمباران ها هم آسیب نمی بیند، هیچ جاسوسی را به آن راه نیست.این سلاح، پندار و کردارها را اصلاح می کند و از هر شهروند، یک مدافع هوشیار در برابر خصم می سازد و یک مهاجم با برنامه و حق مدار برای تاختن بر پندارهای شیطانی. جلوی این سلاح را با هیچ سپر موشکی نمی توان سد کرد، حسین فهمیده ما سپرشکن است چنان که امامش بت شکن بود. او هم سپر شیاطین را در هم می شکند مطمئن هستیم ما و همه مطمئن باشند ما با «حسین فهمیده» در جنگ سخت و نرم پیروزیم. این نتیجه زنده بودن فهمیده و تکثیر نسل اوست... .


منبع: khorasannews.com

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی