تبیان، دستیار زندگی
نقاشی دیواری اعتراض آمیز کودکان فلسطینی سخن گفتن از رنج های کودکان فلسطینی، هیچ گاه عمق آن را نشان نمی دهد و هر چه فریاد بزنیم که بچه های فلسطینی هم در خیابان های تمیز شهر، مغازه های اسباب بازی فروشی می خواهند، فقط فریاد زده ایم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتراض دیوارها

نقاشی دیواری اعتراض آمیز کودکان فلسطینی

سخن گفتن از رنج های کودکان فلسطینی، هیچ گاه عمق آن را نشان نمی دهد و هر چه فریاد بزنیم که بچه های فلسطینی هم در خیابان های تمیز شهر، مغازه های اسباب بازی فروشی می خواهند، فقط فریاد زده ایم. در این میان، روزانه، کودکانی در اوج مظلومیت و بی گناهی، نه فقط شکنجه می شوند، بلکه دارند رو به نابودی می روند.

این قصه ادامه دارد و کودکان فلسطینی همچنان دردها و رنج ها و آرزوهای خود را حکایت می‌کنند این کودکان، با همه ی تلخی‌ها و سختی‌های زندگی خود در سیاهی ستم اشغالگران، همچنان با قلم‌ها و قلم‌ موهای خود سخن می‌گویند و تصویر می‌کشند و راهی به آینده‌های روشن می گشایند.

گروهی از کودکان و نوجوانان فلسطینی با نقاشی دیواری در غزه خواستار لغو محاصره تحمیلی نوار غزه توسط نیروهای رژیم اشغالگر قدس شدند.

اعتراض دیوارها
اعتراض دیوارها
اعتراض دیوارها
اعتراض دیوارها
اعتراض دیوارها

این گروه با کشیدن نقاشی به بیان اعتراض خود می پردازند تا صدایشان به گوش جهانیان برسد.

تصاویر:خبرگزاری مهر

تهیه و تنظیم : مهدیه زمردکار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.