تبیان، دستیار زندگی
داستان های 10 کلمه ای ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داستان های 10 کلمه ای

داستان های 10 کلمه ای

هر وقت افسرده می شوم خرید می کنم. موجودی کارت و صورت حسابها مرا افسرده می کنند...

نوشته: جی شانون

***

عشق زن برای مرد ابدی بود و عشق مرد برای زن شرطی!

نوشته: جی شانون

***

نه! هرگز نمی توانی آن را از پشت سیفون دستشویی پیدا کنی!

نوشته: ویکی این

***

چشمهای دلقک با گریم صورتش نمی خواند.

نوشته: بروس دونالدسن

***

مرد 38 ساله با زن 21 ساله ازدواج کرد. زن 38 ساله از مرد 55 ساله طلاق گرفت.

نوشته: تیم ایکس

***

جوجه کوچولو بسیار با مزه بود. و با سس سویا لذیذتر هم می شد.

نوشته: جی ناتن

***

بی نهایت غصه خوردم وقتی فهمیدم هر چه درباره زندگی آموختم اشتباه بود.

نوشته: ریچارد زویی

***

مرد نمی توانست دکتر را ملاقات کند چون بیمه نبود.

نوشته: کریس سیکستن

***

مرگ به او فرصت داد تا زندگی کند.

نوشته: کالا پیتر


ترجمه: زهرا طراوتی

تهیه و تنظیم : مهسا رضایی – ادبیات تبیان