تبیان، دستیار زندگی
كجا مى روید؟ - به عیادت . - عیادت چه كسى ؟ - عبدالله ! شنیده ایم چند روزى است كه به شدت بیمار است . اگر تو هم دوست دارى ، بیا، خوشحال مى شود. سه نفرى به سمت خانه ى مریض به راه افتادیم . در طول مسیر بازار تا خانه ى او، دوستم گفت : - مى گویند روحیه اش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیراستگى از آلودگى

امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ منور

- كجا مى روید؟

- به عیادت .

- عیادت چه كسى ؟

- عبدالله ! شنیده ایم چند روزى است كه به شدت بیمار است . اگر تو هم دوست دارى ، بیا، خوشحال مى شود.

سه نفرى به سمت خانه ى مریض به راه افتادیم . در طول مسیر بازار تا خانه ى او، دوستم گفت :

- مى گویند روحیه اش را باخته . امیدى هم به زنده ماندنش نیست !

وقتى بر بالین مریض حاضر شدیم ، ابتدا به دیدن من ، هاشم و امام جواد علیه السلام خوشحال شد، اما بعد گریه كرد. با همان حالت گفت :

- دوستان ! دارم مى میرم . حلالم كنید. به قدرى از مردن مى ترسم كه حد و حسابى ندارد. چه كنم ؟! گفتم :

- خدا نكند، دشمنانت بمیرند! این چه حرفى است ؟!

هاشم گفت :

- زبانت را گاز بگیر مرد! چرا مثل بچه ها حرف مى زنى ؟ مطمئنم كه خوب مى شوى !

امام جواد كه تا آن لحظه ساكت بود، او را دلدارى داد و گفت :

- بنده ى خدا! ترس تو به خاطر این است كه نمى دانى مرگ چیست !

- وقتى فكرش را مى كنم دیوانه مى شوم . خیلى مى ترسم .

- ببین برادر! اگر به خاطر چرك و كثافت بدنت ، در معرض بیمارى قرار بگیرى و بدانى كه حمام و شست وشو، آلودگى را از بین مى برد، به حمام مى روى یا از آن فرار مى كنى ؟

- البته كه دوست دارم كثیفى هاى بدنم را بشویم .

- مردن هم براى مؤمن ، درست مثل حمام است . مردن آخرین ایستگاه پیراستگى و مرحله ى نهایى شست و شو، از آلودگى گناهان است . اگر به سمت مرگ مى روى ، بدان كه غم و اندوه هایت پایان مى یابد. پس نترس و خود را ناراحت نكن ! با حرف هاى آرام بخش امام ، چهره اش تغییر كرد. دیگر از اضطراب چند دقیقه پیش خبرى نبود و حالت چشم هایش خبر از آرامش مى داد.

به خاطر این كه مزاحم او و خانواده اش نشویم ، برخاستیم و خداحافظى كردیم . فرداى آن روز با خبر شدیم كه عبدالله از دنیا رفته است. 1

حیات پاكان جلد ۴

مهدى محدثى

تهیه و تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان


1 - معانى الاخبار، ص 290.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.