تبیان، دستیار زندگی
گرفت را نجات یگانه گوهر دریاى دانش و حكمت بحار جود عطایا و كعبه آمال بخلق و خوى محمد به علم و فضل على حسن به حلم و حسینى و راست خوى و خصال جواد در كف او سیم و زر و بسى بى قدر جلال را بمثل مظهرى زرب تعال امام مفترض الطاعة جانشین رضا خداى را بپرستش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر آنكه پیرو او شد گرفت را نجات

امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ منور
یگانه گوهر دریاى دانش و حكمت
بحار جود عطایا و كعبه آمال
بخلق و خوى محمد به علم و فضل على
حسن به حلم و حسینى و راست خوى و خصال
جواد در كف او سیم و زر و بسى بى قدر
جلال را بمثل مظهرى زرب تعال
امام مفترض الطاعة جانشین رضا
خداى را بپرستش یكى گزیده مثال
همین بس است فضیلت كه در حداثت سن
شكست خصم بداندیش راز حسن مقال
مگر نبود كه یحیى بن اكثم از ره علم
گشود در بر او بابها زروى سؤال
تمام حل قضایا نمود بى توفیر
از او نماند دگر بهر خصم راه مجال
چنان به حل كلام او زمدعى پراخت
كه عجز خصم مدلل شدش ز استدلال
نه اوست وارث عمل محمد محمود؟!
نه اوست هادى دین و مسلم از افضال ؟!
هر آنكه پیرو او شد گرفت را نجات
رسید تابع او بر سعادت و اقبال
جواد را زخدا جاه و مرتبت باقى
به قبه اش نگر و آن همه جلال و جمال
سحاب فیض زیارت تو را چه گشت نصیب
سپاس و شكر كن از فضل حق در آن احوال

مرحوم ابوالقاسم سحاب در سرور الفؤاد ص 114
  تهیه و تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.