تبیان، دستیار زندگی
از دل حجره‏ ى تاریک که بسته است درش مى‏ رسد ناله‏اى و دل شده خون از اثرش چیست؟ این ناله ‏ى سوزنده و از سینه ‏ى کیست صاحب ناله مگر سوخته پا تا به سرش این فروغ دل زهراست که خون است دلش این جگر گوشه ‏ى موسى است که سوزد جگرش این جواد است که از
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین مظلوم بغداد

امام جواد علیه السلام

از دل حجره‏ ى تاریک که بسته است درش
مى‏ رسد ناله‏اى و دل شده خون از اثرش
چیست؟ این ناله ‏ى سوزنده و از سینه ‏ى کیست
صاحب ناله مگر سوخته پا تا به سرش
این فروغ دل زهراست که خون است دلش
این جگر گوشه ‏ى موسى است که سوزد جگرش
این جواد است که از تشنگى و سوزش زهر
جان سوزان بود و ناله جان سوز ترش
خانه‏ اش قتلگه و همسر او قاتل اوست
بار الها تو گواهى که چه آمد به سرش
همسر مرد برایش پرو بالى است ولى
همسر سنگدل او بشکسته است پرش
آتش زهر چنان کرده به جانش تاثیر
که کند هر نفس سوخته ‏اش تشنه ترش
شهر بغداد بود شاهد مظلوم دگر
پسرى را که دهد جان ز ستم چون پدرش
کاش مى‏ بود غریب الغربا در آنجا
 تا زمانى نگرد غربت تنها پسرش

سید رضا موید
 تهیه و تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.