تبیان، دستیار زندگی
در نرم افزار هندسه پویا یک چهارضلعی وقتی مربع است که با حرکت دادن رأس های آن هچنان مربع باقی بماند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسم مربع

رسم مربع

موضوع:

چهارضلعی ها

هدف:

آشنایی با مربع و طریقه رسم آن در محیط پویا

شرح فعالیت:

در نرم افزار هندسه پویا یک چهارضلعی وقتی مربع است که با حرکت دادن رأس های آن هم چنان مربع باقی بماند.

در شکل بالا از بین سه چهار ضلعی رسم شده بررسی کنید کدام یک مربع است.

با استفاده از ابزارهای موجود یک مربع پویا رسم کنید به طوری که اضلاع مربع قابل تغییر باشد.

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی