تبیان، دستیار زندگی
فاصله سیاره نپتون به طور میانگین از زمین در حدود 4.300.000.000 کیلومتر است. اگر با خط کش انسانی این فاصله را اندازه بگیریم حاصل جواب برابر است با 2.529.411.764.705 نفر انسان.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

2.529.411.764.705 نفر آدم

" آه ... دنیا چقدر کوچیکه!!"

این جمله کلیشه ای جزیی از دیالوگهای سریال ها شده است و اغلب آن را از افراد مختلفی که با آن ها در ارتباط هستیم می شنویم. اما آیا واقعا دنیا اینقدر کوچک است؟

بیایید برای پاسخ به این پرسش یک خط کش برای خود انتخاب کنیم و دنیا را با آن اندازه بگیریم. شاید این خط کش بتواند ما را در درک عظمت این عالم یاری کند. پیشنهاد ما به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری جهان، میانگین طول قد آدمهاست. خط کشی که هر روز آن را در سر کار، مدرسه، خانه، جلوی آینه و ... می بینیم.

طول قد انسان ها را به طور متوسط 170 سانتی متر در نظر می گیریم و کار خود را شروع می کنیم:

2.529.411.764.705 نفر آدم

اندازه قطر زمین:

قطر زمین به طور میانگین 12.756 کیلومتر در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم با خط کش انسانی خودمان این فاصله را اندازه بگیریم نیاز به 7.503.529 نفر داریم. یعنی اگر این تعداد نفر(که معادل یک دهم جمعیت ایران است) بر دوش یکدیگر قرار بگیرند زنجیره ای به دست می آید که به اندازه قطر کره زمین است.

فاصله زمین تا نزدیکترین همسایه اش، ماه:

ماه به طور متوسط 375.000 کیلومتر از زمین فاصله دارد. بار دیگرخط کش خود را برمی دایم و این فاصله را اندازه می گیریم. جوابی که به دست می آید مساویست با 220.588.235 نفر. این مقدار نفر معادل است با کل جمعیت کشور اندونزی که در حدود 225 میلیون نفر است. یعنی اگر تمام مردم اندونزی بر روی دوش یکدیگر سوار شوند می توانند به ماه برسند!

فاصله زمین تا نزدیکترین ستاره، خورشید:

خورشید به طور میانگین 149.600.000 کیلومتر از زمین فاصله دارد. (در مقیاس های نجومی به اندازه فاصله زمین تا خورشید "یک واحد نجومی" گفته می شود) اندازه گیری با این خط کش فرضی نشان می دهد برای رسیدن به خورشید باید 88.000.000.000 نفر انسان بر روی هم قرار بگیرند. طبق آمارهای به دست آمده تا به حال 80 میلیارد نفر روی زمین زیسته اند. پس برای رسیدن به خورشید به تمام انسان هایی که تا کنون در زمین زندگی کرده اند نیاز داریم!

مقدار سال نوری را تقریباً برابر با  ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴۶۰/۹ کیلومتر در نظر می‌گیرند.

فاصله زمین تا آخرین سیاره منظومه شمسی، نپتون:

فاصله سیاره نپتون به طور میانگین از زمین در حدود 4.300.000.000 کیلومتر است. اگر با خط کش انسانی این فاصله را اندازه بگیریم حاصل جواب برابر است با  2.529.411.764.705 نفر انسان.

در همین جا خط کش ما دیگر پاسخ گوی این اندازه گیری ها نیست و اگر تا سال های سال هم صبر کنیم این تعداد نفر در زمین جمع نمی شوند! اما ما تنها به مرز منظومه شمسی خودمان نزدیک شده ایم و راه چندانی را در فضا نپیموده ایم. حتی از کهکشان راه شیری هم بیرون نرفته ایم.

ما هنوز با خط کش انسانی خود فاصله زمین تا نزدیک ترین ستاره را که در حدود 4 سال نوری است اندازه نگرفته ایم.

ما هنوز با خط کش انسانی خود فاصله زمین تا نزدیک ترین کهکشان (ابر ماژلانی بزرگ) را که در حدود 170.000 سال نوری است اندازه نگرفته ایم.

ما هنوز با خط کش انسانی خود فاصله زمین تا کهکشان آندرومدا را که در حدود 2.5 میلیون سال نوری است اندازه نگرفته ایم.

ما هنوز ....

" آه ... دنیا چقدر کوچیکه!!"

مقایسه ابعاد سیارات منظومه شمسی با اندازه زمین

برای آشنایی بیشتر با عظمت کائنات اینجا را کلیک کنید.

تهیه و تنظیم برای تبیان:

م.ح.اربابی فر