تبیان، دستیار زندگی
از هر دو سایت اسلامی یکی متعلق به سلفیها و وهابیون است!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهشگر کانادائی :

از هر دو سایت اسلامی یکی متعلق به سلفیها و وهابیون است!

بخش ارتباطات-پژوهشگر کانادائی بر این باور است که در فضای مجازی اینترنت از هر دوسایت اسلامی یکی متعلق به سلفیها و وهابیون می باشد. این گروه با استفاده ازفرصت بدست آمده در حال پشت سرگذاشتن " اخوان المسلمین" و اهل تبلیغ را میباشند.

فضای مجازی

به گزارش  «شیعه نیوز» ، پژوهشگر کانادائی بر این باور است که در فضای مجازی اینترنت از هر دوسایت اسلامی یکی متعلق به سلفیها و وهابیون می باشد. این گروه با استفاده ازفرصت بدست آمده در حال پشت سرگذاشتن " اخوان المسلمین" و اهل تبلیغ را میباشند.

"آمقار" محقق و پژوهشگر کانادائی و عضو مرکز تحقیق و مطالعات بین المللی دانشگاه مونترال کانادا، تحقیقات چند سال اخیر خود را در زمینه پیدایش سلفیون در کتابی تحت عنوان" اسلام فعال در اروپا" تدوین و بچاپ رسانده است. .به همین مناسبت وی با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی به گوشه هائی از پژوهش خود در زمینه نقش فعال سلفیون در اینترنت پرداخت .

خبرنگار : آیا اینتر نت جایگزین ائمه جماعت در بحث های اسلامی شده است؟

آمقار: بله ، اینترنت نه تنها منبع اصلی اطلاعات و آموزش اسلامی می باشد بلکه یک منبع اصلی گروهای رادیکال می باشد. قبل از 11سپتامبر اماکن مذهبی محل جذب نیروهای جهادی سلفیون بود ولی با توجه به کنترل مساجد بوسیله نیروهای امنیتی دیگر این امر در این اماکن سنتی امکان پذیر نیست .

خبرنگار : چرا جوانان مسلمان نسبت به سخنرانیهای رادیکال حساس شده اند؟

آمقار:جوانان مسلمان بین 15 تا 35 سال در حال پوست انداختن می باشند .این بخش از مسلمانان نیاز به دو گسستگی در خود احساس میکنند. نیاز به هویت جدید و دوری از اسلام روتین و روزمره پدران جوانان در پی اسلامی روشنگر و پرسشگر می باشند .

خبرنگار: چه گرایشهائی را می توان در اینتر نت یافت؟

آمقار: همه رقم ، ولی بر اساس تحقیقات انجام شده از هر دو سایت اسلامی یکی در دست سلفیون می باشد.سلفیها که منابع فکری و اعتقادی خود را از عربستان سعودی می گیرند جزو اولین ها بودند که از وسیله اینترنت برای تبلیغ و جذب نیرو استفاده کردند .در فضای مجازی اینترنت می توان سلفیون را به دو گروه دسته بندی کرد یک گروه موسوم به سلفیون جهادیست که برتری اسلامی در جهان را تنها با توسل به خشونت امکان پذیر می دانند و گروه دیگر سلفیون صوفی مسلک که خشونت را قبول ندارند ولی دوری از ارزشهای غربی را تبلیغ می کند .سلفیون صوفی مسلک در حال حاضر جایگزین دو جریان اصلی اخوان المسلمین و گروه تبلیغ شده اند.

تنظیم برای تبیان: عطالله باباپور