تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانه ای از گل و سنگ

اینجا نمهیل است. روستای کوچکی از توابع بخش خورش رستم شهرستان خلخال که شاید بتوان آن را یکی از محروم ترین روستاهای ایران لقب داد اما با این وجود، طبیعت زیبا و چشمگیر این روستا، آن را تبدیل به یک مقصد گردشگری بکر و کشف نشده کرده است.

 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل
 • نمهیل
  نمهیل


گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی