تبیان، دستیار زندگی
«یك مجتهد باید زیركى و هوش و فراست هدایت یك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حكوم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه را آب زده ایم ؟
استقبال از رهبری

آقا به حوزه می آید . این جمله کوتاه خیلی بلند است .

گاهی بیان بدیهیات خیلی مفید تر از استدلال است بد نیست بعضی از این بدیهیات را با هم مرور کنیم.

اقا می آید یعنی جانشین امام عصر می آید . و کسی چه می¬داند این جمله برای سربازان امام زمان چه معنایی دارد؟

آقا می آید یعنی الگوی مطلوب طلبگی میآید

اقا میآید یعنی نقشه حرکت سربازان امام زمان می آید

اقا می آید یعنی ملاک سنجش عمل حوزه میآید .

خدا امام را رحمت کند، وقتی می¬خواست سیمای یک مجتهد را تصویر کند این گونه می¬گفت :

«يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»

و باز چقدر تکرار بدیهیات موثر است.

اقا می آید یعنی آرزوی امام درباره تربیت یافتگان حوزوی می آید.

حواسمان هست ؟

سراپا گوش هستیم ؟

این ورود برای انانکه تازه لباس سربازی امام غریب خود را به تن کرده اند به معنای یک جشن است . جشن اندیشه . جشن احساس . و جشن اراده و عزم بر تغییر ....

چقدر آماده تغییریم ؟  چقدر آماده دریافت نقشه عملیات هستیم ؟ چقدر آماده پرسش از خود هستیم .

اینها سوالاتی است که هم حوزه باید از خود بپرسد و هم هر طلبه ای از خود .

همین دو سه سال پیش بود که ایشان درباره مساله تحول در فرهنگ حوزویان صحبت کرد . آن روز حرف از آزاد اندیشی . دور اندیشی . ضرورت توجه به نیازهای انقلاب و مسائلی از این دست بود راستی چقدر طلاب به این موضوعات فکر کردند؟ چقدر سنگینی آن را روی دوش خود احساس کردند؟ و چقدر را روی دوش دیگران انداختند؟

نقش رهبر در طلبگی ما چیست ؟ ایا یک رهبر سیاسی به حوزه میاید ؟ یک صاحب نظر فرهنگی میآید ؟ یک صاحب نظر در امور تدریس و پژوهش و کار علمی وارد حوزه میشود ؟ یک مجتهد می آید ؟ یک الگوی کامل طلبگی می  آید ؟ یک انسان معنوی و عرفانی وارد میشود ؟

یا همه اینها ؟

وقتی یاد این شخصیت می افتیم نا خودآگاه چه تصویری از ایشان در ذهن ما شکل میگیرد ؟

کسی که می تواند به نام دین معادلات حاکم در دنیا را عوض کند ؟

کسی که قدرت دارد یک تنه در فضایی که کارکشتگان سیاست هم راه گم کرده بودند شجاعانه بصیرت افزایی کند؟

کسی که میتواند یک امت اسلامی را به لحاظ معنوی رشد دهد و خود پیشتاز باشد ؟

کسی که میتواند دانش حوزوی را هم مدیریت کند و مسیر رشد علمی برای حوزه معرفی کند.  این که چه جهت دانشی و مسائل فقهی و غیره فقهی را تولید کنندگان اصلی دانش حوزوی، یعنی مجتهدین و پژوهشگران علوم دینی ، باید اختیار نمایند.

کسی که میتواند مسیر زندگی طلبگی ما یعنی همه چیز ما را مشخص نماید .

آب به راه زده ایم ؟

شاید این شعر  را باید زیر لب زمزمه کنیم :

آینه شو جمال پری طلعتان طلب          جاروب زن خانه را و پس میهمان طلب


علی مهدیان گروه حوزه علمیه