تبیان، دستیار زندگی
گاهی انسان در امور مهم نیز، دچار غفلت می شود كه این گونه لغزشها گناه نیست اما اگر تداوم یابد، بی بصیرتی و غیرقابل قبول است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تداوم بی بصیرتی قابل قبول نیست

دیدار مقام معظم رهبری با دانگاهیا ن و دانشجویان قم

بخش سیاسی- حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار پرشور هزاران نفر از جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان در قم، بصیرت را در دو سطح «جهان بینی توحیدی» و «حوادث و رویدادها»، زمینه اساسی برنامه ریزی بلندمدت برای استمرار پیشرفت اقتدار ملی خواندند و با تشریح نكات و ظرائفِ مفهوم بسیار مهم بصیرت تأكید كردند: جوانان بیدار، بصیر و پرشور ایران، با ادامه تلاش مبارك خود در مسیر سربلندی ایران اسلامی، برای اسلام پرعظمت، میهن عزیز، ملت بزرگوار و تاریخ این سرزمین بزرگ، عزت و افتخار می آفرینند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار كه در شبستان امام خمینی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد در تبیین عمیق ضرورت بصیرت ملی، برنامه ریزی بلندمدت جبهه دشمنان اسلام و انقلاب را واقعیتی انكارناپذیر خواندند و خاطرنشان كردند: شواهد و قرائن فراوان اثبات می كند كه حوادثی كه گاه در كشور رخ می دهد از جمله حوادث سال 78 و فتنه 88، از نتایج برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت دشمن است.

ایشان، قضایای سال گذشته را تجدید حیاتی برای برنامه های دشمن دانستند و افزودند: البته آنها سعی كردند كه در فتنه سال 88 با ملاحظه همه جوانب، اقدام كنند اما به فضل خدا شكست خوردند كه البته در سایه حضور و هوشیاری ملت، باید كه شكست می خوردند.

رهبر انقلاب اسلامی، تداوم توطئه های استكبار را با وجود شكست های متعدد آنان، نشانه مأیوس نشدن زورگویان جهانی خواندند و افزودند: با توجه به این واقعیت، نظام اسلامی و ملت ایران نیز باید هوشیارانه، به دنبال برنامه ریزیهای بلندمدت باشند.

بصیرت به تعبیر امیرمؤمنان، یعنی مشاهده درست و دقیق حوادث، تفكر و تدبر در آنها و سنجیدن مسائل و حوادث

ایشان، با یادآوری تلاش مراكز و كانونهای «فكری، سیاسی و فرهنگی» برای برنامه ریزی بلندمدت افزودند: آنچه زمینه اساسی این برنامه ریزی راهبردی را فراهم می كند، افزایش و تعمیق بصیرت عموم مردم بویژه جوانان است.

حضرت آیت الله خامنه ای، جوانان را میدان دار عرصه بصیرت نامیدند و تأكید كردند: بصیرت نورافكنی است كه در تاریكی ها، راه را نشان می دهد و قطب نمایی است كه در بیابانهای پرغبارِ حیرت، مسیر صحیح حركت به سمت هدف را مشخص می سازد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت ذاتی بصیرت، این مسئله را شرط لازم دستیابی به موفقیت كامل خواندند و افزودند: اگر همه شرایط دیگر فراهم شود اما بصیرت وجود نداشته باشد، رسیدن به اهداف، عملاً ممكن نخواهد بود.

ایشان بصیرت را در دو سطح «اصولی و مبنایی و بصیرت در قبال حوادث» طبقه بندی كردند و افزودند: بصیرت در سطح اصولی آن، در فهم اساسی مفاهیم توحیدی و برخورداری از جهان بینی توحیدی، معنا و مفهوم می یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین بیشتر این سطح از بصیرت افزودند: در نگاه توحیدی، جهان، مجموعه ای نظام مند و قانونمدار، و زندگی انسان كاملاً هدفدار است.

رهبر انقلاب اسلامی، زندگی در نگاه توحیدی را، تلاش مستمرِ جهت دار و هدفمند دانستند و افزودند: با این نگاه، هستی و زندگی، زیبا و پرمعناست و هر حركت و تلاش دارای اجر و پاداش الهی است به همین علت در نگاه توحیدی، یأس و سرخوردگی و افسردگی، معنا ندارد.

دیدار مقام معظم رهبری با دانگاهیا ن و دانشجویان قم

حضرت آیت الله خامنه ای، در مقابل، جهان بینی مادی را، منجر به فقدان اهداف اساسی و هدایتگر در زندگی انسان خواندند و افزودند: این نوع نگاه به هستی، در لذت و سود شخصی خلاصه می شود و یأس و ناامیدی در انتظار كسانی است كه به اینگونه اهداف دست پیدا نمی كنند.

ایشان توجه و دقت در تفاوت اساسی معرفت مادی و غیرمادی را شكل دهنده و تحكیم بخش پایه های بصیرت دانستند و افزودند: باید این نوع بصیرت را در نگاه و نگرش خود تأمین كنیم تا از نوعی استحكام و موفقیت همیشگی در فكر و عمل برخوردار شویم.

رهبر انقلاب اسلامی، بصیرت در قبال حوادث گوناگون را سطح دیگری از مفهوم بصیرت برشمردند و با استناد به خطبه های مختلف نهج البلاغه به تبیین ابعاد مختلف این نوع از بصیرت پرداختند.

ایشان خاطرنشان كردند: بصیرت به تعبیر امیرمؤمنان، یعنی مشاهده درست و دقیق حوادث، تفكر و تدبر در آنها و سنجیدن مسائل و حوادث.

حضرت آیت الله خامنه ای، بستن چشم برروی حقایق واضح را از جمله لغزشگاههای انسان دانستند و افزودند: باید چشمان خود را باز كنیم و از حوادث، سطحی عبور نكنیم تا در پرتو تفكر و تدبر و سنجش صحیح مسائل، به بصیرت دست یابیم.

حضرت آیت الله خامنه ای، فریب خوردن جمعی از یاران امیرمؤمنان در جنگ صفین را از مصادیق بارز بی بصیرتی در تاریخ دانستند و خاطرنشان كردند: هنگامی كه لشكر معاویه، در كاری عوام پسندانه، برای مقابله با امام و حاكم اسلامی، قرآن بر سر نیزه كرد عده ای، واقعیات صحنه را ندیدند و چشمان خود را برروی حقایق روشن بستند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به بی بصیرتی عده ای در حوادث پس از انتخابات عظیم سال گذشته ریاست جمهوری افزودند: عده ای بر اثر بی بصیرتی و به اشتباه، ادعای تقلب را مطرح كردند، طبیعی است كه مدعیان این ماجرا باید دلیل می آوردند و پس از ارائه دلیل از راهی كه قانون مشخص كرده، مسئله را شكایت و پیگیری می كردند تا پس از بازرسی و بازبینی، حقیقت مشخص شود اما مدعیان تقلب، این راه قانونی و مشخص را طی نكردند.

ایشان افزودند: با وجودیكه در آن زمان، مدت قانونی شكایات را تمدید كردیم و تأكید شد كه آرای مردم در مقابل چشمان نمایندگان نامزدهای معترض، بازبینی شود اما آنها این شیوه قانونی را قبول نكردند و مشخص شد كه از قانون تمرد می كنند.

گاهی انسان در امور مهم نیز، دچار غفلت می شود كه این گونه لغزشها گناه نیست اما اگر تداوم یابد، بی بصیرتی و غیرقابل قبول است

رهبر انقلاب اسلامی تأكید كردند: بصیرت پیدا كردن، دشوار نیست و همه می توانند به آن دست یابند به عنوان مثال اگر راه معقول قانونی وجود دارد اما كسی از این راه سرمی پیچد و كارهایی می كند كه به ضرر ملت و كشور و منافع ملی است، طبیعتاً در هر نگاه و «قضاوت عادلانه، غیرجانبدارانه و متعارف»، این فرد محكوم است.

ایشان، غفلت را از دیگر مسائل منجر به بی بصیرتی دانستند و افزودند: گاهی انسان در امور مهم نیز، دچار غفلت می شود كه این گونه لغزشها گناه نیست اما اگر تداوم یابد، بی بصیرتی و غیرقابل قبول است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه امروز غبار افكنی در فضای سیاسی كشور، عمده ترین كار دشمن است، افزودند: جبهه استكبار با بكارگیری ابزارها و شیوه های پیشرفته تبلیغاتی خود تلاش دارد واقعیات كشور را دگرگون و وارونه جلوه دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: وظیفه جوانان در این عرصه بسیار سنگین است زیرا باید در این فضای غبارآلود، حقیقت را تشخیص دهند و محیط پیرامونی خود را نیز از بصیرت برخوردار كنند.

ایشان با اشاره به روشهای پیچیده تبلیغاتی جبهه استكبار از جمله ممزوج كردن حق و باطل به منظور گمراه كردن افراد و غبارآلود كردن فضا افزودند: برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته تبلیغات دشمن را تكرار می كنند و بازتاب می دهند.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه این سؤال را مطرح كردند كه چرا در برخی مواقع و با وجود بصیرت، خطا و اشتباه افراد ادامه پیدا می كند؟

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سؤال، بصیرت را شرط لازم اما غیركافی دانستند و تأكید كردند: برخی افراد، حقایق را می دانند ولی عزم و تصمیم لازم برای بیان حقایق و دفاع از حق را ندارند كه چند عامل می تواند دلیل نبودِ عزم و اراده در اینگونه افراد باشد.

دیدار مقام معظم رهبری با دانگاهیا ن و دانشجویان قم

ایشان افزودند: عافیت طلبی، هوای نفس، شهوات، منافع شخصی و لجاجت از جمله عواملی هستند كه مانع از اقدام برخی افراد در دفاع از حق می شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه چنین افرادی با دفاع نكردن از حق، به جهت گیری دشمن كمك می كنند، خاطرنشان كردند: برخی از افرادی كه اكنون از مسیر انقلاب اسلامی جدا شده و در خدمت ضدانقلاب هستند، در دوره ای بصورت افراطی، انقلابی بودند اما به عللی گرفتار وضع فعلی شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان عللِ تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای این افراد، افزودند: غفلت از پروردگار، و غفلت از وظیفه، انسان را اسیر اینگونه چرخشها و گرفتاریهای سنگین می كند.

ایشان با تأكید بر اینكه باید میان معاند و غافل تفاوت قائل شد، خاطرنشان كردند: در قضایای فتنه سال گذشته نیز، برخی افراد بدون آنكه متوجه شوند كه این فتنه همان براندازی است، وارد آن جنجال شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای، با دعوت مؤكد از جوانان برای بصیرت، هوشیاری و بیداری افزودند: باید پیچیدگی های دشمن را شناخت و مراقب ظواهر فریبنده او بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان دیدار با جوانان را، همیشه شورانگیز و روحیه بخش خواندند و خاطرنشان كردند: حضور جوان در هر محیطی به دلیل احساسات، اندیشه، و انگیزه های جوانانه، آن محیط را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل فضای عمومی كشور كه اكثریت آن جوانان هستند فضایی سرشار از عزم، اراده، شور و عقلانیت است.

ایشان با یادآوری نقش جوانان بویژه جوانان قم در دوران نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: در مقاطع مختلف نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی، جوانان قم همواره در صف مقدم بوده و از عهده امتحانات الهی نیز بخوبی برآمده اند.

رهبر انقلاب اسلامی به نقش آفرینی جوانان قمی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله با طراحی دشمنان اشاره و خاطرنشان كردند: جبهه دشمن با یك طراحی پیچیده كه با استفاده از كارشناسان ایرانی آن را تهیه كرده بود، قصد داشت از قم كه مركز انقلاب اسلامی است، آنتی تز و ضد  «انقلاب» را بوجود آورد و آن را به ضد انقلاب تبدیل كند اما بدلیل هوشیاری و تحلیل درست مردم قم بویژه جوانان و همچنین حماسه مردم تبریز این طراحی شكست خورد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: جبهه دشمن، این طرح را یكبار دیگر پس از رحلت امام (ره) در قم طراحی كرد كه این بار نیز، هوشمندی جوانان قمی آن را ناكام گذاشت.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، با اشاره به نتایج فاجعه انگیز حركت سه قرن اخیر دنیای غرب در جامعه بشری افزودند: آنهایی كه روزی با ارائه تفكراتی همچون اومانیزم، لیبرالیزم و دمكراسی، به دنبال آرامش و آسایش بشر بودند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ناشی از دست یابی به علم و فناوری، جنایاتی آفریده و می آفرینند كه در تاریخ بشر كم سابقه است.

جوانانی كه دانش را با تفكرات الهی دنبال می كنند و در برنامه ها و اقدامات خود، خیر مادی و معنوی ملت خود و همه بشر را پیگیری می نمایند به فضل الهی، حركت مبارك خود را تا دستیابی به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد

رهبر انقلاب اسلامی، ساماندهی دهها كودتا در كشورهای مختلف و «آدمكشی توأم با خونسردی در عراق و افغانستان و دیگر كشورها» را از جمله نتایج دوری دنیای غرب از تفكرات الهی و معنویت خواندند و افزودند: اینگونه واقعیات و جنایات نشان می دهد كه سلطه گران غربی، دشمن بشریتند.

رهبر انقلاب اسلامی، حركت ملت ایران را نقطه مقابل حركت انحرافی سه قرن اخیر غرب خواندند و خاطرنشان كردند: جوانانی كه دانش را با تفكرات الهی دنبال می كنند و در برنامه ها و اقدامات خود، خیر مادی و معنوی ملت خود و همه بشر را پیگیری می نمایند به فضل الهی، حركت مبارك خود را تا دستیابی به همه اهداف اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد.

ایشان تكمیل دستاوردهای گرانقدر سی سال اخیر را وظیفه تاریخی جوانان ایران برشمردند و افزودند: حال و آینده كشور متعلق به جوانان عزیز است و آنان خود را برای اداره سطوح مختلف كشور آماده كنند.

در ابتدای این دیدار آقایان و خانمها:

-    دكتر حمیدرضا خادمی – دانشجوی دكترای فلسفه و حكمت، رتبه اول كارشناسی ارشد

-    محسن ذاكری – نماینده جامعه اسلامی دانشجویان

-    زهرا ژرفی یگانه – دانشجوی دكترا، حافظ كل قرآن، دانشجوی نمونه كشوری

-    محمدعلی فتاح حائری – دانش آموز، مخترع و از استعدادهای درخشان

-    سیدحمیدرضا برقعی – نویسنده و شاعر

-    سارهِ «ابراهیم كوچك» - دانشجوی برتر، فرزند شهید جاویدالاثر، فعال فرهنگی و سیاسی

-    محمدمحسن ربانی – دارنده مدال طلای مسابقات آسیایی پرش با نیزه

-    و حمیدرضا محمدی – نماینده بسیج دانشجویی

دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف دانشگاهی – علمی – فرهنگی – اجتماعی و سیاسی بیان كردند.

محورهای اصلی دیدگاههای بیان شده به این شرح است:

-    برنامه ریزی منسجم برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه با تشكیل كارگروههای مشترك

-    هوشیاری دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم در مقابل توطئه های پیچیده غرب

-    ضرورت بازنگری در ساختار برخی مؤسسه های آموزشی – پژوهشی برای فعالیت مؤثر در حوزه تولید علم

-    كار زیربنایی برای ترویج صحیح معارف اسلامی در ذهن نوجوانان و جوانان با هدف عینی كردن كاربردهای همه جانبه دین در زندگی فردی و اجتماعی

-    ضرورت فرهنگ شدن كار گروهی و تشكیلاتی و نخبه پروری سیاسی در دانشگاهها

-    تعمیق وحدت مسئولان ومردم به عنوان رمز پیشرفت و اقتدار مستمر انقلاب و ایران

-    هوشیاری كامل در قبال هرگونه فتنه و فتنه آفرینی

-    پیگیری قاطعانه و مدبرانه حقوق ملت در بحث انرژی هسته ای

-    ضعف نظریه پردازی در حوزه تفكر اسلامی و انتقاد از غلبه گرایش های نظری غربی در برخی مراكز آموزش عالی

-    اهتمام صاحبنظران علوم انسانی به ایجاد تغییر و تحول در این علوم

-    آمادگی نسل سوم برای پایداری و فداكاری در راه دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب

-    برنامه ریزی دقیق برای تحقق سند راهبردی چشم انداز 20 ساله

-    لزوم پاسخگویی صحیح و همراه با سعه صدر به سؤالات و شبهات جوانان

-    تأمین زیر ساختهای مناسب هنر در قم و افزایش حمایت از هنرمندان استان

-    تلاش برای ترویج ادب و زبان فارسی در كشورهای دیگر

-    تشكیل اتاقهای فكری فرهنگی برای تعمیق اعتقادات و افزایش بصیرت دانشجویان

-    توزیع عادلانه امكانات و اعتبارات در میان دانشگاههای سراسر كشور

-    توجه بیش از پیش به ورزش همگانی همزمان با توجه به ورزش قهرمانی

-    توجه به شعار اساسی دهه چهارم انقلاب یعنی «پیشرفت و عدالت» در برنامه ریزیها و اقدامات

-    توجه همه مسئولان و مدیران در همه سطوح به «ضرورت خدمت به مردم»

منبع:دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای

تنظیم:سعید آقازاده