تحصیلی- شغلی- خانوادگی تألیف : محمدرضا مطهری انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم فصل اول: تاریخچه ی راهنمایی و مشاوره - تعریف راهنمایی - تعریف هدایت - هدایت در قرآن - انواع هدایت در قرآن عوامل مؤثر در پیدایش فکر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسلام

تحصیلی- شغلی- خانوادگی


تألیف : محمدرضا مطهری

انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم

فصل اول: تاریخچه ی راهنمایی و مشاوره

- تعریف راهنمایی

- تعریف هدایت

- هدایت در قرآن

- انواع هدایت در قرآن

عوامل مؤثر در پیدایش فکر راهنمایی و مشاوره

- عوامل مؤثر در پیدایش فکرراهنمایی ازدیدگاه اسلام

1- محبت و دگردوستی

2 - مسئولیت پذیری در قبال جامعه

3- راهنمایی و جلوگیری از خسران انسان

4- راهنمایی وسیله رشد و تکامل است

5- تفاوت فردی و ضرورت راهنمایی

6- تفاوت دنیای نوجوانان با بزرگسلان

فصل دوم: اصول راهنمایی

اصول راهنمایی در اسلام

1- اصل فطرات

2- اصل کرامت

الف) کرامت ذاتی

ب) کرامت اکتسابی

3- اصل اختیار

4- اصل تغییر پذیری

5- اصل مسئول بودن انسان

6- اصل کمال جویی انسان

7- اصل توجه به ابعاد وجودی انسان

8- اصل تفاوت های فردی

- 9- اصل مبتنی برهمکاری در راهنمایی

فصل سوم: هدف های راهنمایی

تعریف هدف

- هدف های راهنمایی

- ویژگی های هدف از دیدگاه اسلام

اهداف آنی وغایی در راهنمایی

- اهداف آنی و غایی راهنمایی از دیدگاه اسلام

- اهداف غایی

- هدایت و رشد

- طهارت و حیات طیبه

- تقوا

- قرب و رضوان

- عبادت و عبودیت

فصل چهارم: راهنمایی و مشاوره ی تحصیلی

- تعریف راهنمایی و مشاوره ی تحصیلی

- اهمیت علم و دانش در اسلام

- جایگاه و مقام معلم از نظر اسلام

- حقوق معلم بر شاگرد

- حقوق شاگرد بر معلم

- روش های مطالعه در اسلام

راهنمایی و مشاوره در حوزه های علمیه

1- مجلس درس

2- مباحثه

3- انتخاب استاد

4- متون درسی

راهنمایی در برخورد با دانش آموزانی که دارای شرایط عادی نمی باشند

1- دانش آموزان دارای نقص عضو

2- دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی

3- دانش آموزان یتیم

راهنمایی در جهت استفاده کردن از اوقات فراغت

- چگونگی صرف اوقات فراغت

1- مسافرت

2- ورزش

3- مصاحبت با دوستان مؤمن و مورد اعتماد

راهنمایی در جهت انتخاب دوست

فصل پنجم: راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای

- تاریخچه راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای

- تعریف راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای

- هدف های راهنمایی شغلی و حرفه ای

تعریف کار

- ارزش ها و فایده های کار

- ارزش های روانی و تربیتی کار

- کار درمانی

- ارزش ها و فواید اجتماعی کار

- ارزش ها و فواید مادی و جسمانی کار

بی کاری و مذّمت آن در اسلام

- اسوه های عملی کار و کارگر از دیدگاه اسلام

- جهت گیری کار و کارهای توصیه شده دراسلام

راهنمایی والدین در زمینه انتخاب شغل فرزندان

فصل ششم: راهنمایی و مشاوره بهداشتی

تعریف راهنمایی و مشاوره بهداشتی

- بهداشت جسم

- بهداشت روح و روان

توصیه ی چند نکته به والدین درجهت رعایت بهد اشت روانی کودکان و نوجوانان

- تذکر نکاتی چند به پدران و مادران در جهت پیشگیری از انحرافات جنسی کودکان و نوجوانان

فصل هفتم: راهنمایی و مشاوره ی خانوادگی

تاریخچه ی راهنمایی و مشاوره خانوادگی ( خانواده درمانی)

- تعریف راهنمایی و مشاوره ی خانوادگی

مقرراتی که باید پیش از تشکیل خانواده، یعنی از زمان خواستگاری مراعات شود

حقوق و وظایف هر یک از افراد خانواده پس از تشکیل خانواده

- حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر

الف) وظایف شوهر یا حقوق زن بر شوهر

ب) وظایف همسر یا حقوق شوهر بر زن

- حقوق و وظایف متقابل فرزندان و والدین

- حقوق فرزندان بر والدین

- حقوق فرزندان بر فرزندان

فصل هشتم: فنون و روش های مشاوره

- تعریف مشاوره

- هدف های مشاوره

- اهمیت مشاوره

خصوصیات راهنما و مشاور

- خصوصیات راهنما و مشاور از دیدگاه اسلام

روش های راهنمایی و مشاوره

- روش های راهنمایی و مشاوره در اسلام

- موعظه ی حسنه

- اسوه ی حسنه ( الگو)

- قصص و ضرب المثل ها

فنون راهنمایی و مشاوره