تبیان، دستیار زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت و اهمیت کتاب و کتابخانه در نظر ما مسلمانان و ایرانیان امری بدیهی است. در آئین ما کتاب معجزه خداوند و قلم موضوع سوگند اوست. فرازهای تمدن فاخر ما نیز به کتابخانه های شکوهمند مزین است اما این همه به...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متن نوشتار سید محمد خاتمی در افتتاح کتابخانه ملی


بسم الله الرحمن الرحیم

فضیلت و اهمیت کتاب و کتابخانه در نظر ما مسلمانان و ایرانیان امری بدیهی است. در آئین ما کتاب معجزه خداوند و قلم موضوع سوگند اوست. فرازهای تمدن فاخر ما نیز به کتابخانه های شکوهمند مزین است اما این همه به گذشته بر می گردد ولی امروز نیز برای باز آفرینی عظمت، نیازمند اندیشه، کتاب و کتابخانه ایم. ایران نه تنها برای ورود به "جامعه اطلاعاتی" یا درست تر بگویم "جامعه های معرفتی" به کتابخانه های فنی و روزآمد نیاز دارد، بلکه برای پیوند با گذشته خویش هم ملزم به انجام تحول و تحرک فرهنگی جدیدی است.

امروز "کتابخانه ملی" در هر کشور، شاخص منزلت "کتاب و کتابخوانی" و همت دولت در امر توسعه فرهنگی است، پس رواست که ما هم با عیار آن، به امروز و فردای خود بنگریم. "کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران"، که من نیز افتخار گذرانیدن پنج سال خوش از عمر خویش را در آن دارم، به حق در این دوران محل علاقه و مظهر دغدغه همه کسانی بوده است که به بالندگی فرهنگ و گسترش دانش می اندیشند. کتابخانه ملی چه تبار آن به اندیشه تاسیس در این عصر برسد و چه به گردآوری "کتاب" یا انتخاب "نام و بنا" در قیاس با عمر کهن کتاب و کتابت در این سرزمین، نهادی کم عمر است که فرود و فرازهای فراوان را پشت سر نهاده است، اما خوشحالم که عمر این دولت چنان کفاف کرد که شاهد فرازی از حیات این نهاد باشد، نه فرود آن. ایجاد و افتتاح ساختمان با شکوه و انشاء الله بی گزند کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دورانی که جهان قائل به "قدرت فرهنگ" است و به "گفتگوی تمدنها" اقبال دارد، بیش از هر چیز نماد و نشانه ای از توجه ملی به جایگاه مهم اندیشه و فرهنگ است.

برخود فرض می دانم که به نام ملت ایران از تلاش های همه دست اندرکاران این مهم در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و در همه بخش ها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی تشکر کنم و گشایش آن را به عنوان گشایش باب جدیدی در گفت و گو، همزیستی و همکاری میان فرهنگ ملت و دولت ما با فرهنگ ها، ملت ها و دولت های دیگر تبریک بگویم.

از خداوند بزرگ برای اسلام و ایران عزیز عزت و سربلندی و برای جهان پرشتاب کنونی، خردگرایی و تفاهم مسئلت دارم.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهوری اسلامی ایران