تبیان، دستیار زندگی
«تاریخ فلسفه كاپلستون» پرخواننده‌ترین تاریخ فلسفه در ایران است كه البته دلیل آن را می‌توان موجود نبودن ترجمه تاریخ فلسفه‌ای كامل دانست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرخواننده‌ترین کتاب تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه

جلد چهارم كتاب «تاریخ فلسفه» اثر كاپلستون با ترجمه غلامرضا اعوانی به چاپ سوم رسیده است. این كتاب كه برای نخستین بار 9 سال پیش انتشار یافت، شرح شكل‌گیری سنت فلسفی جدید در فلسفه غرب است كه با عقل‌گرایی دكارت آغاز شد.

به گزارش ایبنا، «تاریخ فلسفه» كاپلستون مجموعه‌ای هشت جلدی است که به فلسفه قدیم، فلسفه قرون وسطی و رنسانس اختصاص دارد. جلد چهارم این اثر ضمن بررسی عقاید فلسفی از دکارت تا لایب نیتس می‌كوشد درباره نظام‌های فلسفی عقل‌گرا در قاره اروپا در دوره ماقبل کانت بحث کند.

كاپلستون در جلد بعدی این مجموعه، هابز تا هیوم را بررسی كرده، سیر فلسفه انگلستان را از هابز تا فلسفه عرف عالی اسكاتلند می‌كاود.

كاپلستون در مجموعه «تاریخ فلسفه» مباحث را بر حسب فیلسوفان تنظیم كرده و سیر مطالب آن به‌گونه‌ای است كه به ترتیب یكدیگر تنظیم نشده‌اند. وی برخی از فلاسفه را با تفصیل بیشتر بررسی كرده است.

«تاریخ فلسفه كاپلستون» پرخواننده‌ترین تاریخ فلسفه در ایران است كه البته دلیل آن را می‌توان موجود نبودن ترجمه تاریخ فلسفه‌ای كامل دانست

این روش معایبی نیز دارد كه از جمله آن عاجز ماندن مخاطب از دریافت یك تصویر كلی از جریان‌های فلسفی است، چرا كه وی تنها با تعدادی از متفكران مختلف با توصیف كم و بیش تفصیلی آرای آنان آشنا می‌شود.

كاپلستون كه به این نقص كتابش به‌خوبی آگاه بود، مقدمه‌ای بر مجلدات مجموعه نوشت تا تصویری از دورانی كه فلاسفه مورد بررسی در آن قرار داشتند، ارایه كند. همین شیوه است كه سبب می‌شود مخاطب ارتباط تفكرات فلاسفه مختلف در دوره‌ای مشخص را دریافته و درك بهتری از آنها داشته باشند.

مجلد چهارم آن مجموعه، دورانی را بررسی می‌كند كه از آن به عنوان دوره آغاز فلسفه جدید نام برده می‌شود. اندیشمندان این دوره به طلایه‌داری دكارت كوشیدند به كلی از تفكر دوره قرون وسطایی جدا شوند و بر این اساس به یقین و اثبات‌گرایی اصالت دهند.

بدیهی است این دوره نقشی بسیار تعیین كننده در سنت فلسفی غرب داشت، بنابراین با مطالعه آن می‌توان تا اندازه زیادی در جریان مسیر تحولات فلسفه قاره‌ای قرار گرفت و درك درستی از آن به دست آورد؛ به‌ویژه آن كه نویسنده در این مجلد آرای دكارت، پاسكال مالبرانش، اسپینوزا و لایب‌نیتس را بررسی كرده است.

«تاریخ فلسفه كاپلستون» پرخواننده‌ترین تاریخ فلسفه در ایران است كه البته دلیل آن را می‌توان موجود نبودن ترجمه تاریخ فلسفه‌ای كامل دانست. اكنون تاریخ فلسفه راتلج از سوی انتشارات حكمت در دست چاپ است كه در صورت انتشار، تمامی مجلدات آن ممكن است جایگزین مناسبی برای این تاریخ فلسفه باشد.

چاپ سوم جلد چهارم «تاریخ فلسفه، از دكارت تا لایب‌نیتس» در شمارگان 2000 نسخه، 464 صفحه و بهای 80000 ریال از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.


گروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی