تبیان، دستیار زندگی
روزی یک نفر نزد امام حسین علیه السلام آمد و به ایشان گفت: ای فرزند پیامبر صلی الله علیه واله وسلم، بدهکاری زیادی دارم، اما توان پرداخت آن را ندارم. خواهش می کنم به من کمک بفرمایید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسش و بخشش

روزی یک نفر نزد امام حسین علیه السلام آمد و به ایشان گفت: ای فرزند پیامبر صلی الله علیه واله وسلم، بدهکاری زیادی دارم، اما توان پرداخت آن را ندارم. خواهش می کنم به من کمک بفرمایید.

امام حسین علیه السلام در پاسخ آن مرد فرمودند: ای مرد! من از تو چند سوال می پرسم. به اندازه ای که به سوالاتم پاسخ درست بدهی، به تو کمک می کنم تا بتوانی بدهیت را بر طرف کنی، و اگر هم به همه سوالات جواب درست بدهی، همه بدهیت را می پردازم تا مشکلت بر طرف شود. آن مرد با تعجب گفت: شما خودتان شخصیت دانشمندی هستید، برای چه می خواهید از آدمی مثل من سوال بفرمایید که اطلاعات زیادی ندارم؟

امام حسین (علیه السلام) در پاسخ آن مرد فرمودند: به خاطر این که از پدربزرگ گرامیم رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم شنیدم که می فرمودند، وقتی کسی می خواهد به دیگران چیزی ببخشد، یک روش خوب این است که به اندازه دانش و اطلاعاتی که افراد دارند مورد بخشش قرار گیرند.

آن مرد گفت: حالا که اینطور است هر سوالی که دارید بپرسید. اگر بدانم جواب می دهم، اگر هم نتوانستم پاسخ بدهم از شما یاد می گیرم. امام حسین (علیه السلام) فرمود: خوب، حالا که شرط را قبول کردی بگو ببینم به نظر تو بهترین کار کدام است؟

آن مرد گفت: من فکر می کنم ایمان به خدا، از همه کارها بهتر است.

امام حسین (علیه السلام) پرسیدند: به نظر تو راه نجات انسان از میان سختی ها و مشکلات چه چیز است؟ مرد در پاسخ این سوال گفت: به نظر من راه نجات این است، که قلب انسان مطمئن باشد خداوند به او کمک خواهد کرد و او را نجات خواهد داد.

وقتی انسان هم دانشمند باشد و هم پر حوصله، شخصیتش با ارزش می شود.

امام حسین (علیه السلام) سوال کردند: آدم چگونه می تواند شخصیت با ارزشی پیدا کند؟

آن مرد گفت: وقتی انسان هم دانشمند باشد و هم پر حوصله، شخصیتش با ارزش می شود.

امام حسین (علیه السلام) پرسیدند: حالا اگر کسی دانش و حوصله زیاد نداشته باشد، چطور می تواند شخصیت با ارزشی پیدا کند؟ آن مرد گفت: اگر کسی به جای علم و حوصله زیاد، ثروتی داشته باشد که به وسیله آن مشکلات دیگران را بر طرف کند، معلوم می شود که شخصیت با ارزشی دارد.

امام حسین (علیه السلام) سوال کردند: خوب، حالا اگر کسی این را هم نداشت، چطور می تواند شخصیت با ارزشی داشته باشد؟ مرد در پاسخ حضرت گفت: اگر کسی این را هم نداشته باشد، باید وقتی که فقیر و نیازمند است، صبر داشته باشد، اگر این طور باشد معلوم می شود که شخصیت با ارزشی دارد.

پرسش و بخشش

امام حسین (علیه السلام) فرمود: حالا اگر این را هم نداشته باشد چه؟ آن مرد چون هر چقدر فکر کرد، پاسخ درستی به ذهنش نرسید، گفت: اگر کسی هیچ کدام از این خوبی ها را نداشته باشد، باید از آسمان رعد و برقی بیاید و او را بسوزاند، چون این طور آدمی دیگر به هیچ دردی نمی خورد.

امام حسین (علیه السلام) با شنیدن این پاسخ با مهربانی خندیدند و به او مقداری پول دادند و فرمودند: بیا، بگیر. با این پول می توانی همه بدهی هایت را بپردازی.

آن مرد با خوشحالی پول ها را گرفت، و بسیار از امام حسین علیه السلام تشکر کرد و رفت.

داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام

تنظیم:نعیمه درویشی

مطالب مرتبط

آسایش در قیامت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.