تبیان، دستیار زندگی
تألیف : دکتر علی اصغر احمدی انتشارات : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران فصل اول – ضرورت های بحث در خصوص روابط دختر و پسر 1- وظیفه تعلیم و تربیت در هویت یابی جنسی نوجوانان 2- اصالت خانواده در جامعه ایرانی 3- هماهنگی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران


تألیف : دکتر علی اصغر احمدی

انتشارات : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – ضرورت های بحث در خصوص روابط دختر و پسر

1- وظیفه تعلیم و تربیت در هویت یابی جنسی نوجوانان

2- اصالت خانواده در جامعه ایرانی

3- هماهنگی در شیوه های تربیتی

4- اتخاذ روش هایی جهت تحقق عملی کرامت زن در جامعه اسلامی

فصل دوم – انواع برخوردهای اجتماعی بین دختر و پسر در جامعه امروز

1- برخورد مبتنی بر شناخت و احترام متقابل

2- برخورد مبتنی بر "شرم افراطی"

3- برخورد دستپاچه و هیجان زده

4- برخورد خشک و محدود

5- برخورد مبتنی بر پرخاشگری

6- روابط پنهانی

7- برخوردهای غیرعادی و ناپخته

8- افراط در معاشرت

فصل سوم – عوامل به وجود آورنده برخوردهای نامطلوب میان دختران و پسران

1- نوجوان و افکار غیر واقعی او

2- خانواده و شیوه های برخورد با نوجوان

الف- برداشت نادرست از شرع و محدود ساختن مطلق نوجوان در برخورد با جنس مخالف

ب – عدم آموزش صحیح در مورد وضعیت و واقعیت جنس مخالف

ج- القاء افراط در رفتار اجتماعی و برخورد با جنس مخالف

د- القای خودنمایی از طرف والدین

هـ - سختگیری و خشونت نسبت به نوجوان

و- سختگیری در مورد ازدواج

ز- فقدان جو تفاهم و گفت و شنود در مورد مسائل گوناگون بین والدین و نوجوان

ح- عدم آموزش حدود شرعی در مورد محرم و نامحرم ، حلال و حرام

ط- غیرتی بودن افراطی برخی از برادران و پدران در خانواده

3- شیوه برخورد جامعه با نوجوان

عوامل زمینه ساز اجتماعی در ایجاد برخوردهای نامناسب بین دختر و پسر

الف – افراط در تبین و قضاوت در خصوص رفتار نوجوان با غیر همجنس

ب- محترم نشمردن شخصیت نوجوان و برخورد نادرست با آنان

فصل چهارم – وضعیت مطلوب در روابط دختر و پسر

1- شناخت واقعیت های جنس مخالف

2- اجتناب از خیالپردازی و تصور رویایی در مورد جنس مخالف

3- از بین بردن ترسها ، دلهره ها ، هیجانها ، احساس خصومت و خشونت نسبت به جنس مخالف

4- کنترل خونسردی و صلابت شخصیت به هنگام برخورد با جنس مخالف

5- برخورد مبتنی بر احترام با مراعات حدود شرعی در مورد محرم ، نامحرم ، حلال و حرام

6- فقدان روابط پنهانی با جنس مخالف و مشورت با والدین در این گونه موارد

7- اجتناب از برقراری روابط صمیمانه با جنس مخالف قبل از عقد شرعی

8- نداشتن رفتار سبک ، خودنمایی و جلب توجه جنس مخالف در مجامع مختلف

فصل پنجم – دوستی های دختران و پسران