تبیان، دستیار زندگی
مؤلف : امیر ملک محمودی الیگودرزی ناشر : انتشارات شهید محمد حسین فهمیده - مقدمه - سقوط آزاد - ندانم کاری - واقعاً پشیمانم - شکار - جدال با دیو - پاک تر از برگ گل - هدیه - در آرزوی پول - نمی دانم چه بگویم - دوست دارم دختر با...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عشق های نافرجام


مؤلف : امیر ملک محمودی الیگودرزی

ناشر : انتشارات شهید محمد حسین فهمیده

- مقدمه

- سقوط آزاد

- ندانم کاری

- واقعاً پشیمانم

- شکار

- جدال با دیو

- پاک تر از برگ گل

- هدیه

- در آرزوی پول

- نمی دانم چه بگویم

- دوست دارم دختر باشم

- آن نامه ی کوتاه

- حق با والدینم بود

- فرصت دهید

- شرکت فرضی

- بعد از آزادی

- تقصیر من چیست ؟

- مثل من فریب خورد

- مرا نمی بخشند

- مقابله به مثل

- سوء استفاده