تبیان، دستیار زندگی
تألیف : غلامرضا بهرامی انتشارات : انتظار سبز بخش اول: دوستی برتر پیوند - دوستی چیست؟ - دوستی یعنی چه؟ - دوستی حقیقی - فرازی از مناجات - حکایت یک عاشق - دوستی مجازی - بهترین دوستان - معیار دوستی - " برای خدا بودن" به چه معن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیین دوستی


تألیف : غلامرضا بهرامی

انتشارات : انتظار سبز

بخش اول: دوستی برتر پیوند

- دوستی چیست؟

- دوستی یعنی چه؟

- دوستی حقیقی

- فرازی از مناجات

- حکایت یک عاشق

- دوستی مجازی

- بهترین دوستان

- معیار دوستی

- " برای خدا بودن" به چه معنا است؟

- نقش دوست در زندگی

- ضرورت انتخاب دوست

- اسلام و زندگی اجتماعی

- اثرپذیری نفس

- اسلام و دوستی

- دوستان هم شفاعت می کنند

بخش دوم: دوستان شایسته

- شرایط انتخاب و ویژگی ها

- ایمان و پارسایی

- از کجا بفهمیم که شخص با ایمان است ؟

- عقل

- موقعیت شناسی نشانه ی عقل آدمی است

- حریص نبودن به دنیا

- بی اعتنایی به دنیا

- اعتدال و میانه روی

- آیینه بودن

- یک نکته ی طلایی

- ادب

- اخلاق نیکو

- راه نفوذ در دلها

- خلق نکو وصف مسیحا بـُوَد

- اثر خوش خویی

- آزمایش

- چرا و چگونه آزمایش کنیم؟

- حقوق دوستان

- 1- حق درمال

- 2- حق در نفس

- داستان

- 3- سکوت و سخن

- سکوت چرا؟ سخن چگونه؟

- الف) سکوت از ذکر عیوب

- ب) سکوت از تجسس و تفتیش

- سخن چرا؟

- الف) ابراز محبت

- ب) پشتیبانی و حمایت

- 4- عفو و بخشش

- 5- دعا

- 6- وفاداری در دوستی

- نشانه های وفاداری

- 7- کم توقعی

- 8- مشورت

- او مشاور تو باشد

- تو مشاور او باشی

- عوامل تقویت دوستی

- دو کلید طلا یی

- 1- ابراز علاقه و دوستی

- 2- تواضع

- داستان

بخش سوم: دوستان ناشایست

- ویژگی های دوستان ناشایست

- جهل

- آنگاه فهمیدم که دیگر دیر شده بود!

- دروغ

- بدکار و مفسده جو

- داستانی عبرت انگیز

- دنیاطلبی و هواپرستی

- آفت ها و آثار دوست ناشایست

- الف) از دست دادن ایمان

- ب ) لجام گسیختگی نفس و خواهش ها

- چگونه تعدیل کنیم؟

- بالاخانه ی غمها

- سخنی با پدران و مادران

- استمداد از اساتید و مربیان امور تربیتی