تبیان، دستیار زندگی
" خانه خرچنگها" بزرگ یا کوچک، دریا گریز یا دریا دوست، در هر حال خرچنگ های منزوی سرنوشت مشابهی دارند . آنها در مجموع ، زندگیشان را در درون صدف خالی حلزون ها یا سایر نرم تنان سپری می کنند وهنگامی که آن قدر بزرگ می شو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا می دانید که....

خانه خرچنگها

بزرگ یا کوچک، دریا گریز یا دریا دوست، در هر حال خرچنگ های منزوی سرنوشت مشابهی دارند . آنها در مجموع ، زندگیشان را در درون صدف خالی حلزون ها یا سایر نرم تنان سپری می کنند وهنگامی که آن قدر بزرگ می شوند که دیگر در درون خانه شان جا نمی گیرند، به جست و جو صدف دیگری می روند . اما اگر صدف های با کیفیت و درست و حسابی موجود نباشد، آن وقت است که باید خودشان دست به کار شوند و با سر هم بندی کردن تکه پاره ها، خانه ای دست و پا کنند. مثلاً برخی از آنها با استفاده ازصدفهای شکسته ، قطعاتی ازخیزران و یا ریشه توخالی درخت کرنا اقدام به ساخت خانه می کنند.

براساس شواهد به دست آمده یکی از انواع خرچنگ های منزوی راه حل دیگری برای تهیه خانه یافته است . خرچنگ های بزرگ و نیمه خشکی زی ، گاهی به سمت صدف های فسیل شده حلزون های دریایی، که در نتیجه فرسایش سواحل سنگ آهکی جنوب غربی ماداگاسکاربه پایین سقوط کرده اند، به راه می افتند.

خرچنگ ها در وهله نخست، صدف نرم تنان محلی را ترجیح می دهند ، اما اگر چنین صدفهایی در دسترس نباشد ، آنگاه به سمت صدف های فسیل شده می روند و در صورت مناسب بودن، آن را به عنوان خانه بر می گزینند.


تولید الکتریسیته توسط ماهی

سلولهای ماهیچه ای بر اثر انقباض، مقدار کمی انرژی الکتریکی تولید می کنند که در بیشتر حیوانات، بی آن که زیانی برساند از بین می رود . ولی مارماهی برقی که در رودخانه آمازون زندگی می کند، شوکی معادل 650 ولت تولید می کند، که می تواند اسبی را بیهوش سازد . در این نوع ماهی، هر سلول ماهیچه ای به طور مداوم یونهای سدیم و پتاسیم را به غشای سلولی پمپ می کند .  در یک ماهی بزرگ ، بیش از 10 هزار عدد از این سلولها وجود دارد ، که اگر با یک عصب تحریک شوند، ناگهان یونها به طرف سلول بر می گردند و این امر سبب ایجاد تخلیه الکتریکی می گردد . جالب است بدانید این ماهی، خود نیز الکتریسیته را حس می کند، ولی چون در میان این میدان قرار می گیرد، از اثر آن می کاهد و در ضمن با این شرایط سازگار شده است.