تبیان، دستیار زندگی
نویسنده : دکتر احمد بهشتی انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم بحثی در خصوص تزکیه و تربیت در قرآن 1- درباره خود کتاب 2- درباره تزکیه و تربیت در قرآن - عوامل سلبی - عوامل ثبوتی 1- بار گران مسئولیت - پیشگفتار - مسئو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت کودک در جهان امروز


نویسنده : دکتر احمد بهشتی

انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم

بحثی در خصوص تزکیه و تربیت در قرآن

1- درباره خود کتاب

2- درباره تزکیه و تربیت در قرآن

- عوامل سلبی

- عوامل ثبوتی

1- بار گران مسئولیت

- پیشگفتار

- مسئولیت اجتماعی

- مسئولیت فردی

- خونسردی و ملایمت

- با و ظایف حساس خود آشنا شویم

2- نفوذهای اجتماع

- عوامل دیگر

- هماهنگی کلیه ی عوامل

3- هماهنگی نیروها

- از آموزش و پرورش چه می خواهیم؟

- با خویشتن آشتی کنیم

- اصول و روش ها

4- نقش معلم

- هدف و وظیفه

- سرمشق عملی

- نکته ی اساسی

5- تنبیه و خشونت، وسیله تربیت نیست

- بیچاره لوری!

- آیینه عبرت

6- تنبیه، آزاد یا ممنوع؟

- مشکل تربیت

- راه حل صحیح

7- تشویق و پاداش

- دو سلاح مؤثر برای تقویت نیروی مربی

- ریشه روانی میل به تشویق و پاداش

- تأمین روحی، غریزه ای که باید ارضا شود

- رعایت اعتدال، مهم ترین وظیفه ی مربی است

8- عادت

- نقش حیاتی عادت

- عادت های ناروا و علاج آن

- عادت و آموزش و پرورش

9- سرمایه های مادی و معنوی

- مشکلات قرن ما

- پیکار مردم جهان

10- اجتماع و کودکان نورسته

- نگاهی به گذشته

- اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز

- مسئولیت بزرگ

11- آوارگان اجتماع

12- کودکان سر راهی

- صحنه های رقت بار

- بررسی انگیزه ها

- شیرخوارگاه و پرورشگاه

- انسانی ترین و عالی ترین روش ها

13- دنیای کودک

- موجود ناشناخته

- ناشناخته تر

- انفعالات و عواطف

14- پرورش عواطف

- انسان در صحنه ی زندگی

- وراثت و محیط

15- حرکات و رفتارعاطفه ای

- عاطفه چیست؟

- عواطف مطبوع و نامطبوع

16- نقش عواطف در تربیت کودک

- اصطلاحات روان شناسی

- قسمتی از نامه دختری که خودکشی کرد!

17- نیروی شگرف عاطفه

- عقل و عاطفه

- عاطفه و تکامل

- تنها عاطفه

18- روح استوار

- دو نظریه ی مخالف

- حقیقت عاطفه

- دینداران جاهل و دانشمندان بی دین

19- ترس

- منشاء روانی ترس

- فواید و مضرات ترس

- نقش پدران، مادران و مربیان

20- اعتماد به نفس

- بسط شخصیت

- حس خود کم بینی یا عقده حقارت

- علل پیدایش و نیرومندی عقده ی حقارت

21- رهبری نیروها در پرتو عقل

- وجه اشتراک

- نظر اسلام

22- کارخانه های غم انگیز دیپلمه سازی

- سنّ روانی

23- مدرسه یا خشتی که از اول، کج نهاده اند!

- نقص کار مدارس

24- عقل و عاطفه

- نقش غده ها

- پرورش به طور دو جانبه

- روش رهبران مذاهب

25- از مادری تا وزارت

- همه چیز در حال تحول

- قطب های زندگی

- نگاهی به پرونده های پدران و مادران

- آیا اطفال می توانند به سینما بروند؟

- تجلی طبیعت زن با عاطفه ی مادری

- یک نمونه ی تاریخی

- مادری، عالی ترین مقام و بزرگ ترین افتخار زن

- پرستاری بچه ها

- زناشویی بدون فرزند

- سخنی از ویل دورانت