تبیان، دستیار زندگی
تألیف : دکتر غلامعلی افروز انتشارات : اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران - روش های پرورش احساس مذهبی ، " نماز " در کودکان و نوجوانان - خانواده و احیاء و پرورش احساس مذهبی در کودکان - تأثیر یادگیری غیر مستقیم یا مشاهده ای د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روشهای پرورش احساس مذهبی " نماز" در کودکان و نوجوانان


تألیف : دکتر غلامعلی افروز

انتشارات : اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

- روش های پرورش احساس مذهبی ، " نماز " در کودکان و نوجوانان

- خانواده و احیاء و پرورش احساس مذهبی در کودکان

- تأثیر یادگیری غیر مستقیم یا مشاهده ای در ایجاد و تقویت احساس مذهبی

- نقش الگوهای رفتاری در پرورش احساس مذهبی

- تقلید از الگوها و استقرار عادات جدید در کودکان و نوجوانان

- تعظیم و تکریم " نماز " توسط الگوهای رفتاری

- نقل یا نمایش قصه ها و خاطره های زیبا در ارتباط با اهمیت و عظمت نماز

- توأم کردن نماز با تجارب متنوع و خوشایند برای کودکان و نوجوانان

- افزایش تجارب موفقیت آمیز کودکان در خواندن نماز

- توجه به توانمندی های کودکان و نوجوانان دراقامه ی نماز

- سادگی ، زیبایی و گیرایی مساجد و نمازخانه ها

- نقش ائمه جماعات و خادمین مساجد در شکوفایی احساس مذهبی کودکان و نوجوانان

- نماز ، سرود آزادگی