تبیان، دستیار زندگی
میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح، قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفسانی و قدرت بر سلطنت آن باشد ریاضت باطل و سلوک آن منجر به سوء عاقبت می شود و دعوی های باطله نوعا از همین اشخاص بروز می کند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ریاضت، شرعی یا باطل؟

سختی آب و انواع آن

میزان در ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح، قدم نفس و قدم حق است. اگر سالک به قدم نفس حرکت کرد و ریاضت او برای پیدایش قوای نفسانی و قدرت بر سلطنت آن باشد ریاضت باطل و سلوک آن منجر به سوء عاقبت می شود و دعوی های باطله نوعا از همین اشخاص بروز می کند و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خداجو شد ریاضت او حق و شرعی است و حق تعالی از او دستگیری می کند و به نص آیه شریفه که می فرماید: والذین جاهَدو فینا لَنَهدیَنَّهم سُبُلَنا پس کارش به سعادت منجر شده خودی از او افتد و خود نمایی از او دور گردد.

آسمانی (زندگانی آیت الله شاه آبادی)/موسسه شمس الشموس

برای خرید کتاب آسمانی کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.