تبیان، دستیار زندگی
یتامین B1 که به آن تیامین یا آنورین نیز گفته می شود، انتقال جریان عصبی را تامین می کند. حذف کامل آن باعث ناپدید شدن تقریبا کامل دانه هایی که به آنها ذرات نیسل گفته می شود، تخریب و آسیب فقرات و از نظر عملی باعث ایجاد بحرانهای تشنجی خواهد شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویتامین حافظه

ذهن هدف یاب

ویتامین B1 که به آن تیامین یا آنورین نیز گفته می شود، انتقال جریان عصبی را تامین می کند. حذف کامل آن باعث ناپدید شدن تقریبا کامل دانه هایی که به آنها ذرات نیسل گفته می شود، تخریب و آسیب فقرات و از نظر عملی باعث ایجاد بحرانهای تشنجی خواهد شد. در عوض، در صورتی که شخص به مقدار مناسب و کافی ویتامین B1 مصرف کند، فعالیت فکری او بهبود یافته و اندیشه او باز شده و حافظه اش تقویت می گردد.

از کتاب چگونه حافظه برتر داشته باشیم / پروفسور بوبرت توکه

برای خرید کتاب چگونه حافظه برتر داشته باشیم کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب ورزشی کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.