تبیان، دستیار زندگی
نویسنده : دکتر باری مک نامارا و فرانسین مک نامارا مترجم : دکتر مسعود حاجی زاده انتشارات : مؤسسه انتشارات صابرین بخش اول – نگرشی کلی بر خشونت در کودکان - خشونت چیست ؟ - چه کودکانی خشونت گرا هستند ؟ - چه کسانی قربانی خشونت ه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیدهایی رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان


نویسنده : دکتر باری مک نامارا و فرانسین مک نامارا

مترجم : دکتر مسعود حاجی زاده

انتشارات : مؤسسه انتشارات صابرین

بخش اول – نگرشی کلی بر خشونت در کودکان

- خشونت چیست ؟

- چه کودکانی خشونت گرا هستند ؟

- چه کسانی قربانی خشونت هستند ؟

- والدین چه می توانند بکنند؟

- خشونت و مدرسه

بخش دوم – کودکان قربانی خشونت

- شناسایی قربانیان خشونت

- انواع قربانیان خشونت

- خانواده های قربانیان خشونت

- الگوهای رفتاری خشونت – پسران در مقابل دختران

- وقتی که قربانیان خشونت بزرگ می شوند

بخش سوم – کودکان خشونت گرا

- خشونت ، اکتسابی است نه مادرزادی

- انواع کودکان خشونت گرا

- خانواده های کودکان خشونت گرا

- الگوهای رفتاری کودکان خشونت گرا – پسران در مقابل دختران

- وقتی کودکان خشونت گرا بزرگ می شوند

بخش چهارم – اگر کودک شما قربانی خشونت باشد چه می توانید بکنید

- شناسایی و دخالت اولیه

- پیشنهادهایی برای برخورد با کودک خشونت گرا

- پیشنهادهایی گوناگون در زمینه برخورد با کودک خشونت گرا

- به فرزندتان در دوست یابی ، کمک کنید

- آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

- کودکان نیازمند به آموزش های ویژه – ناتوانی در یادگیری

- کودکان نیازمند به آموزش های ویژه – کم توجهی

بخش پنجم – اگر کودک شما ناسازگار باشد چه می توانید بکنید ؟

- شناسایی و دخالت اولیه

- الگوی رفتاری مناسبی باشید

- تشویق کودکان

- استفاده ی مؤثر از تنبیه

- چه زمانی باید به متخصص مراجعه کرد

بخش ششم – کارهایی که مدرسه می تواند در مورد خشونت گرایی انجام دهد

- مدارس ، مکانی مناسب برای خشونت

- شناسایی اولیه ی کودکان خشونت گرا و قربانیان آنها

- تهیه و اجرای برنامه مبارزه با خشونت در مدرسه

- تضمین حمایت از قربانیان خشونت

- کمک به کودکان خشونت گرا