تبیان، دستیار زندگی
کلید های تربیت فرزند در خانواده های تک سرپرست نویسنده : دکتر کارل پیکهارت مترجم : سارا رئیسی طوسی انتشارات : مؤسسه انتشارات صابرین بخش اول : انتقال به وضعیت تک سرپرستی 1. تطابق با تغییرات : رها کردن و پیش رفتن 2. انتظارات ج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیدهای تربیت کودکان

کلید های تربیت فرزند در خانواده های تک سرپرست


نویسنده : دکتر کارل پیکهارت

مترجم : سارا رئیسی طوسی

انتشارات : مؤسسه انتشارات صابرین

بخش اول : انتقال به وضعیت تک سرپرستی

1. تطابق با تغییرات : رها کردن و پیش رفتن

2. انتظارات جدید : پیش بینی واقعیت های تازه

3. برخورد مدبرانه با خشم : استفاده سازنده و مخرب از خشم

بخش دوم : بهبودی بچه ها

4. مخالفت با تغییرات ناخواسته : درک شکایت های عاطفی و مقاومت ها

5. ادامه یافتن رنج کودکان : شکیبایی در برابر ناراحتی

6. ناامنی ها : برخورد با ترس های ناشی از فقدان

7. تغییر والد : عادت به تغییرات والد

8. به دست گرفتن امور : اعمال قدرت برای بازیابی تسلط

بخش سوم : در دست گرفتن امور خود

9. بازسازی : تعدیل خواسته ها در ابتدای راه

10. مهار تنش : جلوگیری از افزایش فشار

11. نگهداری از خود : اهمیت دادن به نگهداری از خود

12. اجتناب از تنهایی : ایجاد یک شبکه ی حمایت اجتماعی

13. حفظ دورنما : پاسخ به مشکلات ، بدون بروز واکنش افراطی

14.استقامت ، پایداری : حفظ انگیزه

بخش چهارم : سازماندهی خانواده

15. ارتباط کلامی : حفظ ارتباط بین اعضای خانواده

16. قدرت : اعمال نفوذ برای به دست گرفتن امور

17. مسئولیت : آماده کردن بچه ها برای خودکفایی

18. صداقت : لزوم گفتن حقیقت

19. رابطه ی متقابل : احترام گذاشتن به خود و دیگران

بخش پنجم : اعضای خانواده

20. تک فرزند : کاری پرمشقت برای والد

21. بچه ی خوب و بچه ی بد : وقتی بچه ای اجابت می کند و بچه ی دیگر ضدیت

22. درگیری بچه ها : علت درگیری و راه حل آن

23. پدر غایب : جبرانِ غیابت پدر

24. تلویزیون : بهترین رابط در خانواده

بخش ششم : تربیت نوجوان توسط والد تنها

25. تمایل به استقلال : آخرین و مشکل ترین مرحله ی تربیت

26. آغاز نوجوانی : تغییرات منفی

27. دوره ی میانی نوجوانی : فرو رفتن در لاک خودمحوری

28. پایان نوجوانی : عدم آمادگی برای استقلال

29. استقلال آزمایشی : مشکلاتِ تنها زیستن

بخش هفتم : مدرسه

30. موفقیت تحصیلی مهم است ، اما ... حفظ دور نمای موفقیت

31. تشویق درس خواندن : حفظ امنیت برای یادگیری در خانواده

32. سال های دبستان : اجتماعی شدن و ظلم اجتماعی

33. سال های بعد : لزوم جا افتادن و احساس مسئولیت نسبت به خود

34. افت تحصیلی در آغاز نوجوانی : افت نمرات بدون کاهش تلاش

35. مراقبت از وضع تحصیلی بچه ها : تجربه ی مثبت در کلاس

بخش هشتم : طلاق و خانواده تک سرپرست

36. تعریف خانواده ی جدید : دور راندن والد دیگر

37. حفظ همکاری : حلِ اختلافات بعد از طلاق

38. ترک مخاصمه : اجتناب از تنفـّر

39. تنظیم دیدارها : انتقال از خانه ای به خانه ی دیگر

40. مواضع مشکل : مخالفت با والد دیگر به خاطر مصلحت فرزند

بخش نهم : مرگ همسر و خانواده ی تک سرپرست

41. مرگ همسر : عزاداری بعد از فقدان

42. التیام درد تنهایی : برقراری مجدد پیوندهای عاطفی

43. گرامیداشت : زنده نگه داشتن یا عزیز از دست رفته