تبیان، دستیار زندگی
مرکز آموزش الکترونیکی تبیان ارائه دهنده تولید محتوای الکترونیکی، تولید محتوای مجازی، تولید محتوای یادگیری الکترونیکی، تولید محتوای راه دور، تولید محتوای آنلاین، تولید محتوای اینترنتی و سایر انواع محتوا می‌باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

طراحی و تولید انواع محتوای الکترونیکی با استفاده از جدیدترین فرآیندها و استانداردهای آموزشی از جمله دیگر خدمات این مرکز می‌باشد. تهیه محتوای الکترونیکی بر پایه نیازهای مشتری و با حفظ کنترل کیفیت در تمام مراحل تولید انجام خواهد شد. در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی از عوامل مهم و کلیدی زیر استفاده می‌شود:

 1. - استفاده از منابع معتبر جهت حفظ صحت محتوا
 2. - استفاده از روش‌های نوین آموزشی متناسب با موضوع محتوا
 3. - برقراری یکپارچگی و تناسب محتوا
 4. - استفاده از مثال‌های متنوع آموزشی در طول هر فصل
 5. - استفاده از عناصر دیداری و شنیداری متناسب از قبیل متن، صدا و تصویر
 6. - سازماندهی منطقی محتوا از لحاظ ارتباط صفحات
 7. - استفاده از عناصر دیداری، شنیداری مطلوب جهت حفظ ظاهر محتوا
 8. - استفاده از مثال‌های متنوع آموزشی در طول هر فصل
 9. - استفاده از آزمون‌های تعاملی جهت بررسی سطح علمی فراگیران
 10. - امکان راهنمایی فراگیران برای تحقیق و جستجو در زمینه‌های آموزشی مربوط به محتوا
 11. - در نظرگرفتن تعامل بین کاربر و محیط فراگیری
 12. - استفاده از سایر ابزارهای اختصاصی متناسب با موضوع محتوا

معرفی دفتر آموزش الکترونیکی

معرفی خدمات دفتر آموزش الکترونیکی

معرفی محصولات دفتر آموزش الکترونیکی

مدیریت و برگزاری دوره های مجازی

سوالات متداول

 

دفتر آموزش الکترونیکی موسسه تبیان