• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1384/08/23
  • تاريخ :

با هم برای همیشه

مهارتهای ارتباطی برای عشق پردوام


تألیف : دکتر جان گری

ترجمه : مهدی قراچه داغی

نشر : پیکان

- آنچه مادرتان نمی توانست به شما ....

- نیاز زنها ، خواسته ی مردها

- شرح وظیفه ی جدید بریا مناسبات زناشویی

- زن و مرد : احساس و اندیشه متفاوت

- مهارت های مردانه برای گوش دادن بدون ناراحتی

- مهارت های کلامی زنان و ...

- مردها ؛ مردانه و زنها ، زنانه حرف می زنند

- مردها هنوز مریخی و زنها هنوز ونوسی هستند

- عشق جاودانه

- تلاش برای صمیمیت پایدار

UserName