تبیان، دستیار زندگی
آقایان درسن١٤تا١٧سال مانند کشور کره شمالی هستند كه قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می‌کنند. در سن١٨ تا ١٩سالگى،مثل هندوستان هستندكه برای زندگی کردن ٤ راه پیش روی خود می‌بینند. یاکنکور یا سربازی، به عبارت بهتر (آشخوری) یابیشتر مواقع عاشق میشن و تا ص
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مردها شبیه کدام کشورند؟

مرد

آقایان در سن ١٤ تا ١٧ سالگی مانند کشور کره شمالی هستند كه قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می‌کنند.

در سن ١٨ تا ١٩ سالگى، مثل هندوستان هستند كه برای زندگی کردن ٤ راه پیش روی خود می‌بینند. یا کنکور یا سربازی، به عبارت بهتر (آشخوری) یا بیشتر مواقع عاشق میشن و تا صبح واسه عشقشون شعر میگن و یا پایان زندگی و مرگ.

در سن ٢٠ تا ٢٧ سالگى، مانند کانادا هستند كه بسیار خون گرم و مهربان اوج جوانی، زیبا و دلربا، برای هر دختری خیلی زود ویزای پذیرش صادر می‌کنند. در این دوران در تمام مدت از طرف جنس مخالف زیر نظر هستن و برایشان دامهای زیادی گسترانده شده است.

بین سن ٢٧ تا ٣٢ سالگى، مانند ترکیه هستند بدین معنا که در دام گرفتار شده‌اند و فقط به حرف رئیس بزرگ که همان خانومشان باشد گوش می‌دهند. البته پر از عشق.

در سن ٣٢ تا ٤٠ سالگى، مثل ژاپن هستند كه کاملا کاری شده‌اند. آینده روشن را در فعالیت شبانه روزی می‌بینند.

بین ٤٠ تا ٥٠ سالگى، مانند روسیه هستند كه بسیار پهناور، آرام و بسیار قدرتمند در جامعه و به عنوان راهنما و حلال مشکلات.

در سن ٥٠ تا 65 سالگى، مانند کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند كه با یک گذشته درخشان و بدون آینده.

بعد از ٦٥سالگى، شبیه عربستان هستند كه همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام می‌گذارند.

مرد افسرده


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از قلب یخی