تبیان، دستیار زندگی
ای دیوید هاید پیرس جیم با صدای آستین میجرز بی. ای. ان. با صدای مارتین شورت بی. ای. ان. با صدای مارتین شور1ت اسکروپ با صدای مایکل وینکات آقای اراو با صدای روسکو لی براون کاپیتان آملیا با صدای اما تامپسون ران کلمنتس و جان ماسکر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دکتر داپلر با صدای دیوید هاید پیرس

جیم با صدای آستین میجرز

بی. ای. ان. با صدای مارتین شورت

بی. ای. ان. با صدای مارتین شور1ت

اسکروپ با صدای مایکل وینکات

آقای اراو با صدای روسکو لی براون

کاپیتان آملیا با صدای اما تامپسون

ران کلمنتس و جان ماسکر نویسنده، تهیه کننده و کارگردانان فیلم