تبیان، دستیار زندگی
بچه های گلم شما برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک برگه و یا مقوای بزرگ مربعی شکل دارید. درست کردن این تاج خیلی راحته، پس سریعتر یک کاغذ تهیه کنید و با ما کار درست کردن تاج را شروع کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاج کاغذی

بچه های گلم شما برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک برگه و یا مقوای بزرگ مربعی شکل دارید. درست کردن این تاج خیلی راحته، پس سریعتر یک کاغذ تهیه کنید و با ما کار درست کردن تاج را شروع کنید.

تاج کاغذی

کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید، سپس آن را باز کنید. دوباره کاغذ را از طرف دیگر از وسط تا کنید و سپس آن را باز کنید.

تاج کاغذی

حالا هر 4 گوشه را به سمت مرکز تا کنید.

تاج کاغذی

مدل را  برگردانید. سپس قسمت بالا و پایین را به سمت مرکز تا کنید. وقتی شما این کا را انجام دادید، لبه های مثلث را از قسمت پشتی بیرون بیاورید.

مثلث پایینی را به سمت بالا تا کنید.

تاج کاغذی

دو گوشه ی پایینی را به سمت بالا تا کنید.

تاج کاغذی

حالا مثلث را دوباره سر جای اولش برگردانید.

تاج کاغذی

مدل را بچرخانید و مرحله ی 5 تا 7 را دوباره تکرار کنید.

تاج کاغذی

در این مرحله  باید مدل را باز کنید تا شکل تاج شما کامل شود. لبه ها را به سمت بیرون باز کنید و قسمت داخلی را به شکل مربع بسازید.

تاج کاغذی

حالا تاج شما آماده است. فقط باید پادشاه را انتخاب کنید.

تاج

ترجمه و تنظیم:نعیمه درویشی

مطالب مرتبط

فنجان کاغذی

نی های حباب ساز

فرفره های کاغذی

لباس گچی

وال کاغذی

فالگیر کاغذی

کیسه کوچولوی عطری

موش پرنده

قایق موتوری

قوطی نورانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.