تبیان، دستیار زندگی
ما كودكانیم شیرین زبانیم تنها و با هم كتاب میخوانیم ما در دبستان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كودكان كتابخوان

كودكان كتاب خوان

ما كودكانیم

شیرین زبانیم

تنها و با هم

كتاب می خوانیم

ما در دبستان

شادیم و خندان

چون گل كه دارد

جا در گلستان

گفتار ما خوب

هر كار ما خوب

با هر كسی هست

رفتار ما خوب

كودكان كتاب خوان

عباس یمینی شریف

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

بته گل

هم بازی تازه

فرشته مهربون

مثل ماهی، مثل آب

به دست خود درختی می نشانم

روز اول مهر

زنگ قرآن

نصف مال بابا، نصف مال مامان

ماه و ستاره

یك شب مهتابی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.