تبیان، دستیار زندگی
روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود . علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر کس بدی کند بیمار است

حکیم

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود . علت ناراحتی‌اش را پرسید.

مرد پاسخ داد:

در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خود خواهی گذشت و رفت.

و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود

سقراط گفت :

چرا رنجیدی؟

مرد با تعجب گفت:

خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است.

سقراط پرسید:

اگر در راه کسی را می‌دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟

مرد گفت:

مسلم است که هرگز دلخور نمی‌شدم.آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.

سقراط پرسید:

به جای دلخوری چه احساسی می‌یافتی و چه می‌کردی؟

مرد جواب داد:

احساس دلسوزی و شفقت. و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم .

سقراط گفت:

همه این کارها را به خاطر آن می‌کردی که او را بیمار می‌دانستی .آیا انسان تنها جسمش بیمار می‌شود؟

و آیا کسی که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست ؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی‌شود؟ بیماری فکری و روان نامش غفلت است.

و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد.

و به او طبیب روح و داروی جان رساند.

پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده.

بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است.


باشگاه کاربران  تبیان – ارسالی از soshiyans