تبیان، دستیار زندگی
دلم می خواد قصه بگم از خدا خدای پاک ورب بی ادعا خدایی که خالق کل دنیاست خدایی که همیشه و هر کجاست خدایی که مهربون و قادره خدایی که حلل هر مشکله
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تری خبیثه میره تو جهنم

قرآن
دلم می خواد قصه بگم از خداخدای پاک و رب بی ادعا
خدایی که خالق کل دنیاستخدایی که همیشه و هر کجاست
خدایی که مهربون و قادرهخدایی که حلّال هر مشکله
تا وقتی که آدمو اون آفریدطعنه از این ورو از اون ور شنید
همه می گفتن آدم آفریدی؟فساد و ظلم و جورشو ندیدی؟
آدمی که از خاک و گل شد پدیدخدا شما تو روح اون می‌دمید
آدمی که جنایت تو خونشهظلم و ستم همیشه مهمونشه
حالا می خوای اشرف مخلوقات شه؟بالاتر از کل فرشته‌هات شه؟
خدا جواب داد به همه با نگاهسوالاتون همش همش اشتباه
شما که سالیان سال عابدیدتموم اسم و رسممو زود بگید
بگید که من کیم چرا خدایم؟چرا همیشه من تک و تنهایم
شماها که همیشه در نمازیدبدون من شماها بی نیازید؟
حالا بذار از این یکی بپرسمسوالامو یکی یکی می‌پرسم
بگو آدم اسمامو تک تکش روآدم همش رو گفت آره همش رو
فرشته‌ها مونده بودن چی بگن؟چاره نبود جز این که تعظیم کنن
آدمی که فرشته تعظیمش کردخدا یهو یک شبه تکریمش کرد
ماجراها داشت که شما می دونینقصه شو از تو کتابا می خونین
یکی از این کتابا قرآن ماستقرآنی که همیشه در جان ماست
قرآنی که نور هدایت دارهقرآنی که خیلی روایت داره
قرآنی که برای هر مسلمونمقدسه،کریمه اون براشون
حالا یکی از آدما پا شدهآتیش زده قرآنو رسوا شده
اسمش تری جونزه و تو رسانهشعار میدن تری تری دیوانه
بهش میگن مسیحی افراطیحتی مسیحیا رو کرده قاطی
دیدی سبیلاشو چقد باحالهتو خوشکلی خداییش بی مثاله
اگه که تو قرآنو می‌سوزونیعاقبتش رو خوب خوب میدونی
منتظر خشم خدا باش تریچون تو یکی خدای هر کافری
خدا خودش همه چیزو می بینهخدایی که مالک این زمینه
اینو تری خوب تو گوشت فرو کنرسوا که هستی ، فکر آبرو کن
چون دیگه وقت مردنت رسیدهوقت عزا و ماتمت رسیده
قرآن کلام حق رو می سوزونیبرو که تو کثیف ترین حیوونی
شعار دین برتر دو عالمتری خبیثه میره تو جهنم


باشگاه کاربران تبیان – سروده تبیانی معاصر  seyyed_mohammad_ali