تبیان، دستیار زندگی
راز اول: تو در تمام دنیا منحصر به فرد هستی. راز دوم: دیگران را همان طوری كه هستند بپذیر تا بتوانی خودت را همان طوری كه هستی بپذیری. راز سوم: به استعدادها و موفقیتهای دیگران حسادت مکن.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رازهای كوچك اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

راز اول: تو در تمام دنیا منحصر به فرد هستی.

راز دوم: دیگران را همان طوری كه هستند بپذیر تا بتوانی خودت را همان طوری كه هستی بپذیری.

راز سوم: به استعدادها و موفقیتهای دیگران حسادت مکن.

راز چهارم: خشمگین و متنفر نشو، زیرا تنها خودت را خوار می‌كنی.

راز پنجم: معاشرت كن با كسانی كه خود را اصلاح كرده و دیگران را حمایت می‌كنند و عیب جویان و متزلزلان دوری کن.

راز ششم: بدون توقع متقابل، دیگران را دوست بدار.

راز هفتم: آگاهانه و مانند ابزاری قدرتمند به دیگران كمك كن.

راز هشتم: دیگران را ببخش تا بتوانی خود را ببخشی.

 راز نهم: از دیگران توقع بیجا نداشته باش تا بتوانی از خودت انتظار بیجا نداشته باشی.


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی horton20