تبیان، دستیار زندگی
یادمان باشد که: آرامش جایی فراتر از ما نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرامش کجاست؟

آرامش روحی

یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را .

یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می آورد ، عفونت است .

یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق های تازه هست .

یادمان باشد که: دست به کاری نزنیم که نتوانم آن را برای دیگران! تعریف کنیم.

یادمان باشد که: آنها که دوستشان می داریم می توانند دوستمان نداشته باشند.

یادمان باشد که: فرار راه به دخمه‌ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی.

یادمان باشد که: باور هایمان شاید دروغ باشند.

یادمان باشد که: لبخندمان را توى آیینه جا نگذاریم.

یادمان باشد که: محبتی که به دیگری می کنیم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودمان نباشد .

یادمان باشد که: اندک است تنهایی ما در مقایسه با تنهایی خورشید .

یادمان باشد که: دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند .

آرامش ، در بدترین شرایط

یادمان باشد که: تا وقتی اوضاع بدتر نشده است! یعنی همه چیز رو به راه است.

یادمان باشد که: هوشیاری یعنی زیستن با لحظه‌ها.

یادمان باشد که: آرامش جایی فراتر از ما نیست.

یادمان باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود!

یادمان باشد که: در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!

یادمان باشد که: لازم است گاهی با خودمان رو راست تر از این باشیم که هستیم .

یادمان باشد که: پیشترها چیز هایی برایمان مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند .

یادمان باشد که: آنچه امروز برایمان مهم است ، شاید فردا نباشد.

یادمان باشد که: نیازمند کمک‌اند آنها که منتظر کمکشان نشسته‌ایم.

یادمان باشد که: هرگز به تمامی نا امید نمی شویم اگر تمام امیدمان را به چیزی نبسته باشیم.

یادمان باشد که: غیر قابل تحمل وجود ندارد.

دل شکسته

یادمان باشد که: با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دلهای نازک .

یادمان باشد که: بجز خاطره‌ای هیچ نمی‌ماند .

یادمان باشد که: وظیفه‌ی ما این است: «حمل باری که خودم هستم» تا آخر راه.

یادمان باشد که: منتظر ِ تنها یک جرقه است، انبار مهمات.

یادمان باشد که: کار رهگذر عبور است، گاهی بر می گردد ، گاهی نه.

یادمان باشد که: در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است.

یادمان باشد که: همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است.

یادمان باشد که: امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.

یادمان باشد که: به جستجوى راه باشم ، نه همراه.

یادمان باشد که . . . یادمان باشد . . .


باشگاه کاربران تبیان : شما کدام یک از این جمله ها را دوست دارید که همیشه یادتان باشد؟

ارسالی از : maryamneda60