تبیان، دستیار زندگی
زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟ خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا باید دیه زن‌ها نصف مردها باشه ؟

حکمت، سیاسی ،ملا صدرا
توجه: این نوشته فقط برای خنده است، لطفا هیچ طور دیگری آن را نخوانید

زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟
خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من!
اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند، به او هشت میلیون می‌رسد،
ولی اگر او را بکشند تو صاحب شانزده میلیون می‌شوی!
زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی از بهار 66/6