تبیان، دستیار زندگی
این بحث كه بهترین شاعر فارسی كیست، تا كنون بحث بی‌جوابی مانده است و شاید بعد از این هم بی‌جواب بماند. اما می‌توان ادعا كرد كه به اوج سخن حافظ، یعنی به اوجی كه در سخن حافظ هست، هیچ سخنسرای دیگری نرسیده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 حافظ در بیان رهبری 
 حافظ و دیوانش 
 حافظ به کوشش فردوسی  (مصاحبه با دکتر علی فردوسی دانش آموخته دانشگاه پنسیلوانیا)
 حافظ تکرار شدنی نیست 
 صنایع ادبی در شعر حافظ (به قلم دکتر عبدالحسن زرین کوب)
 مهدویت در شعر حافظ 
 ابیات مجلسی حافظ (نگاهی به استفاده سیاست مداران از شعر حافظ)
 حافظ: نقد قدرت در عرصه آیین و سیاست 
 نقش مقصود معنای زندگی در شعر و اندیشه حافظ 
 تفسیر حافظ بر مبنای نیست انگاری (یادداشتی از دکتر رضا داوری اردکانی)
خرمشاهی: حافظ از عرفای بزرگ ما نیست
حافظ نقاد زمانه خویش بوده است
 مانایی حافظ زچه روست؟
 بررسی مضامین مشترک عرفانی اشعار امام خمینی و حافظ 
 نگرشی بر انطباق الگویی حافظ بر سهراب 
تصنیف حافظ خلوت نشین(فیلم و انیمیشن)
محبوبیت حافظ شیرزای(فیلم و انیمیشن)
 ویژه نامه سال 1388: ( ساقی سخن) 
 ویژه نامه سال 1387: (رند عالم سوز) 

طراح و گرافیست : سمیه ظهرابی

تهیه و تنظیم مطالب : بخش ادبی تبیان