تبیان، دستیار زندگی
5/8/84- گردهمایی اعضای این انجمن همانند سایر انجمن ها در نمایشگاه قرآن کریم صورت پذیرفت. در ابتدا کار طراحی سئوالات در چهار بخش شفاهی و کتبی برای دو همایش در پیش رو صورت گرفت. فرم نظر خواهی انجمن تجارت و بازرگانی و همچنین اس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه قرآن و انجمن ها: انجمن تجارت و بازرگانی


5/8/84- گردهمایی اعضای این انجمن همانند سایر انجمن ها در نمایشگاه قرآن کریم صورت پذیرفت. در ابتدا کار طراحی سئوالات در چهار بخش شفاهی و کتبی برای دو همایش در پیش رو صورت گرفت. فرم نظر خواهی انجمن تجارت و بازرگانی و همچنین اساسنامه انجمن در بین اعضاء و بازدید کنندگان پخش گردید که نتیجه آن از طریق سایت و در بخش انجمن ها اعلام خواهند گردید. در این بین با اعضاء انجمن مذکور گفتگو به عمل آمد و از نظرات آنها بهره لازم برده شد.

همایش اول در ساعت 20/15 با عنوان مبانی تجارت الکترونیک توسط آقای دکتر شاهی (مدیر راهبر توسعه تجاری ایران) برگزار گردید که موضوعات زیر را در بر می گرفت :

1- تعریف تجارت الکترونیک

2- مزایای تجارت الکترونیک برای سازمانها

3- مدل کسب و کار

4- مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه

5- محدودیت های تجارت الکترونیکی

6- روش های تجارت الکترونیکی

7- انواع مدل های کسب و کار

و ...

در این میان توسط اعضا سئوالاتی از قبیل اخلاق در عصر اطلاعات و بازاریابی شبکه ای پرسیده شد که استاد محترم پاسخ ایشان را دادند.

همایش دوم در ساعت 30/20 با عنوان «کلیات قوانین مالیاتی کشور» توسط استاد رزاقی (عضو شورای عالی مالیاتی کشور و استاد دانشکده امور اقتصادی) برگزار گردید ایشان ضمن ارائه کلیاتی در مورد مبانی قوانین مالیاتی توضیحاتی را نیز بیان کردند.

در پایان همایش مربوطه نیز با طرح سئوالاتی در مورد معافیت مالیاتی کشاورزی و همچنین معافیت مالیاتی خانواده شهدا، تبادل نظر صورت گرفت.

ضمناً چهار مسابقه در ارتباط با دو همایش برگزار گردید و هدایایی به برندگان اهداء گردید.